Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title PeopleFinder - En Silverlight webbapplikation
URL
Publication Date
Discipline/Department Physics and Mathematics
University/Publisher Linnaeus University
Abstract

Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Växjö kommun är just nu mitt i ett nytt projekt för att sammanställa hela IT-organisationen för att göra servicen för anställda och medborgare bättre. Detta projekt kallas ”Ett IT” och ska sammaställa IT-organisationen till fyra huvudavdelningar. Dessa avdelningar är Servicedesk, Service, System och Utveckling. I samband med dessa förändringar har önskemålet om ett enklare sätt att söka efter personer inom IT-organisationen kommit upp. Idag kan man hitta information om anställda i flera olika program. Målet är att genom en applikation kunna gå in och söka efter en person och hitta allt ifrån telefonnummer till status (ex. På möte, på semester). Detta på ett och samma ställe för att göra det enklare för både anställda och utomstående att hitta en person. Resultatet av detta examensarbete har lett till en fungerande applikation som vi kallar för PeopleFinder och är skapad i Silverlight där man kan söka efter personer, se namn, bild, kontaktuppgifter, plats på kartan och plats i kommunhuset, och en del övriga uppgifter som kan vara av intresse. Detta har utvecklats efter IT-chefens och andra inblandade från IT-avdelningens önskemål och presenterades till slut för hela Växjö Kommuns IT-organisation.

This abstract describes the Bachelor of Science in engineering thesis for computer science at Linnaeus University. Växjö municipality are at the moment in the middle of a new project where they are trying to gather the entire IT-organization into one to make the service for the employees and the citizens better. This project is called “one IT” and will gather the IT-organization into four main departments; Servicedesk, Service, System and Development. Because of these changes there has been a request for an easier way to search for information about people within the IT-organization. Today you can find information about the employees in several different programs and the goal is to create an application where you can find all the wanted information like phone number, area of competence, status (at a meeting, at vacation) etc. at one place. The result of our examination thesis is a working application which we call PeopleFinder and are created in Silverlight where you can search for people, see a picture, name, contacts, location (geographically and where their office is in the building) and some other information that might be of interest. This has been developed after the requests of the IT-manager and other involved from the IT-organization, and was finally presented to the entire IT-organization.

Subjects/Keywords Växjö municipality; one IT; Servicedesk; Service; System; Development; PeopleFinder; Silverlight; Växjö kommun; ett IT; Servicedesk; Service; System; Utveckling; PeopleFinder; Silverlight; Computer Engineering; Datorteknik
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:lnu-9226
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2018-01-25

Sample Search Hits | Sample Images

…de anställda i den valda avdelningen jobbar.  Efter att ha valt Person/Karta och avdelning kan man välja underkategorier, i detta fall om man väljer IT så kan man välja mellan underkategorierna; Servicedesk, Service, System och Utveckling.  Om…

…vertrffar kundens frvntan p design och anvndbarhet. 2.1.3 WCF RIA Service WCF RIA(Windows Communication Foundation Rich Internet Application) Service r ett verktyg som mjliggr att fra samman Silverlight funktioner med ASP.NET funktioner…

…Med RIA tillkommer ett verktyg fr att bygga datamodeller, som i sin tur kan generera webbmetoder fr att komma t och uppdatera data, baserat p strukturen av tabellerna i databasen. RIA Service hjlper till med autentisering, auktorisering…

…Figur 9: Hur det ser ut i programmet Expression Blend. 14 3.2.3 WCF RIA Service RIA Services anvnds fr att frn klientsidan komma t databasen p serversidan. RIA skapar ven en datamodell frn den befintliga datamodellen och metoder fr att hmta…

…en Service portal fr de anstllda p Vxj kommun, ett smidigt stt hade varit att lnka till vr applikation p Service portalen. Vad r d frdelen med vr applikation om man jmfr med tidigare metoder som Vxj kommun anvnt, sig av fr att f…

…frbttringar, dels att utveckla ett administationsgrnssnitt till PeopleFinder, fr man p ett enkelt stt ska kunna lgga in anstllda i databasen. Sen hade en anstlld som frslag att man kunde koppla deras mobiltelefoners GPS (Global Positioning System

…x29; till kartan och p s stt se var personen befann sig just nu. Det fanns ven frslag p att man kunde ha mer n PeopleFinder. D att man kunde ha deras datorer inlagda i ett system. Man vet idag vad alla datorer heter, vem som anvnder den och…

…valts att utlmnas fr att minska ner p storleken p rapporten. using using using using using using using using using using using using using using using using System; System.Collections.Generic; System.Linq; System.Net; System.Windows…

.