Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Hur en grupp gymnasieelever uppfattar en översättning : Med utgångspunkt i The Hunger Games
URL
Publication Date
Discipline/Department Education
University/Publisher Linnaeus University
Abstract Omkring 30 elever i de senare åren av gymnsieutbildningen fick av mig diskussionsuppgifter i vilka de skulle jämföra en svensk översatt text med dess originalversion på engelska. Sammanlagt svarade 17 elever på uppgifterna. Genom frågor för enskilda reflexioner inom ämnet, samlade jag mycket information vilket jag sedan kom att använda för att resonera kring min huvudsakliga fråga. Frågan behandlar hur personer utan nämnvärda förkunskaper eller intresse inom översättningsteori reagerade på en översatt text i jämförelse med dess originalversion. Diskussionsuppgiften genererade goda reflexioner hos ungdomarna som kan liknas vid dem som förs inom de teoretiska skolorna. Eleverna fann vissa nyckelbegrepp och kom även med nya idéer som jag inte hade funderat över. Genom elevernas funderingar kunde jag sedermera skapa jämförelser mellan dessa och de teoretiska skolornas begreppsvärld och innehåll. Man kan dock påstå att även utan att vara initierade i ämnet kunde ungdomarnas resonemang jämföras med de teoretiska skolornas diskussioner.  
Subjects/Keywords Översättning; The Hunger Games; Hungerspelen; empirisk studie; översättningsteorier
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:lnu-40055
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Images

.