Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Barns sorgearbete- pedagogers bemötande av barn i sorg
URL
Publication Date
Discipline/Department Psychology and Sport Science
University/Publisher Linnaeus University
Abstract Sorg är ett omfattande område och denna studie fokuserar på hur lärare i förskolan och i skolan hanterar och arbetar med barn och elever som förlorat någon nära anhörig eller andra personer i barnets närhet. Ett syfte med studien är att få en uppfattning om hur lärare i förskola och skola upplever sig rustade inför bemötande av barn och elever som har drabbats av sorg genom dödsfall samt hur det tar sig i uttryck i praktiken. Ett annat syfte är också att undersöka om skillnader finns i sorghantering i förskola och skola. För att få svar på vår frågeställning har en enkätundersökning på sex olika skolor och förskolor i en kommun genomförts. Trettiotre verksamma lärare i skolan i årskurserna F-6 och i förskolan har deltagit i undersökningen. Vi har även tagit del av aktuell forskning och litteratur inom ämnesområdet. Studien har visat att det råder skillnader mellan förskola och skola i hur man hanterar mötet med barn i sorg. Detta beror främst på ålder och mognad hos barnet. Studien visar också att det råder bristfälliga kunskaper om innehållet i de krisplaner som finns, vilket borde påverka hur rustade pedagogerna är.
Subjects/Keywords barn; sorg; krishantering; sorgearbete
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:lnu-24004
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…det antagligen mer utbildad personal n de vanliga 12 pedagogerna fr att kunna hantera situationen och psykolog eller liknande kan behvas fr att hjlpa barnet. 2.7 Krishantering i frskola och skola Nr ngot sker som leder till att ett barn…

.