Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title The Reading the Mind in the Eyes Test - Revised Version á la Andersson & Karlsson
URL
Publication Date
Discipline/Department Behavioural Sciences and Learning
University/Publisher Linköping University
Abstract <strong>Introduction: </strong>The Reading the Mind in the Eyes Test is a widely used test for measuring aspects of social cognition. The aim of the present study was to provide results from a group of typically developing Swedish children (age 9-12) and to compare these results with children and adults in other Swedish and English studies, as well as results from a group of children with Asperger syndrome. <strong>Method: </strong>A Swedish version of the child version of the test was completed by 83 controls and by six children with Asperger syndrome. Results were compared between the two groups and with data from other studies. <strong>Results: </strong>The children in the current study did not differ on scores compared to children in the same age group in other studies. The children in the current study scored significantly lower than adults in an earlier study. The results from the children with Asperger syndrome did not differ significantly to the results from the controls.
Subjects/Keywords Psychometrics; Social cognition; Theory of Mind; Social perception; Asperger syndrome; Reading the Mind in the Eyes Test; Reliability; Children.; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri; Psychology; Psykologi
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:liu-53842
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

IN THE EYES TEST 5 SKAPANDET AV TESTET RMET-RV BARNVERSIONEN KOGNITIVA FUNKTIONER AKTUELLA UNDER TESTNING KRITIK MOT RMET-RV TIDIGARE STUDIER MED RMET-RV ANDRA TESTER FR ATT BEDMA SOCIAL KOGNITION 5 6 7 8 8 11 SYFTE OCH FRGESTLLNINGAR SYFTE…

…BILAGA 4 41 ~ INTRODUKTION ~ Denna uppsats avser beskriva en studie med det övergripande syftet att undersöka en, för denna studie modifierad, barnversion av the Reading the Mind in the Eyes Test – Revised Version i en svensk kontext. Detta test…

…Reading the Mind in the Eyes Test – Revised Version enligt testets skapare är ett instrument för att bedöma Theory of Mind, beskrivs här detta underområde till social kognition något djupare. Begreppet Theory of Mind användes första gången av Premack och…

…lsaren ka sin frstelse fr begreppet. Theory of mind (ToM) refers to the ability of an individual to make inferences about what others may be thinking or feeling and to predict what they may do in a given situation based on those inferences…

…Cohen et al. (1999) tolkar detta som att personer med autism lser uppgiften med hjlp av sprk- och minnesfunktioner som ersttning fr en avvikelse i amygdala. THE READING THE MIND IN THE EYES TEST SKAPANDET AV TESTET The Reading the Mind in

…skapade då The Reading the Mind in the Eyes Test – Revised Version (RMET-RV). Bland annat ändrades testet till att bestå av 36 foton istället för 25, samt till att innehålla fyra svarsalternativ istället för två. Anledningen till denna revidering…

…att kunna stta sig in i en annan mnniskas sinne och mentala tillstnd. Mer specifikt anses ett gott resultat p testet tyda p att ett antal olika kognitiva processer r vlfungerande. Dels mste testpersonen ha en semantisk frstelse fr de termer…

…uppgift r att resonera kring uttalandenas sanningshalt samt bakomliggande motiv (Happ, 1994). Ett senare test som introducerades av Dziobek et al. (2006) r the Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC). Under…

.