Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Afrofobi : En begreppsanalytisk studie
URL
Publication Date
Discipline/Department Religious and Cultural Studies (from 2013)
University/Publisher Karlstad University
Abstract The purpose of this study is to create a broader understanding of the concept of afrophobia. The purpose of the study is also to investigate how the term ”afrophobia” is expressed in public documents. The research questions are: When did the concept of afrophobia begin to be used on an international level, but above all in Sweden? How is the term ”afrophobia” defined by different organizations and public bodies? What alternative terms are also used, and how does their meaning differ? What possible effects can different definitions contribute to? The method that will be applied by an idea analysis on my primary material. As an analysis tool, I will use five different dimensions that consist of the following: Historical perspective, Cultural identity, Intercultural perspective with a postcolonial point of departure, Strategic essentialism/cosmopolitism and critical whiteness perspective/color blindness. The result will show the different definitions of the primary material and is analyzed based on my chosen dimensions.
Subjects/Keywords Afrophobia; Afroswede; Postcolonial; Cultural identity; Strategic essentialism/cosmopolitism; Critical Whiteness Studies/color blindness; Afrofobi; Afrosvensk; Postkolonial; Kulturell identitet; Strategisk essentialism/kosmopolitism; Kritisk vithets studie/färgblindhet; Cultural Studies; Kulturstudier
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:kau-69216
Repository diva
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…maktrelationer som rder i samhllet, p bostadsmarknaden och arbetsmarknaden (NE, skord rasifiering). 9 Historiskt perspektiv p afrofobi Martin Eriksson vid Historiska institutionen vid Lunds universitet skrev i sin rapport till Forum fr levande…

…rasism som rr sig mot stereotyper och frestllningar om mnniskor med svart hudfrg och afrikanskt ursprung (ibid, 152). Forskarna intresserar sig fr befolkningsgruppens situation och erfarenheter (ibid, 152). I och med att afrofobi

…bekant med afrofobibegreppet, främst inom samhällsvetenskapen (ibid, 152). Enligt författarna till Mångkulturellt centrums rapport Afrofobi (2014) syftar ”afrofobi” på en fientlighet mot människor som har sitt ursprung i subsahariska…

…föreställningar om svart hudfärg som ytterst ligger till grund för ”afrofobi” (Ericsson, M 2016, 152). Afrofobi handlar också, enligt forskningen, om bilden av svarta, som inte nödvändigtvis har skapats utifrån svarta människors närvaro i Sverige (…

…av modernistisk bistånds- och utvecklingstänkande genom fortsatt exotisering (ibid, 22). Strategisk essentialism och kosmopolitism ”Afrofobi” som fenomen kan beskrivas och bemötas utifrån olika perspektiv, t.ex. essentialistiska eller…

…vad samtliga dessa sju organisationer har fr definition av begreppet afrofobi. Den frsta rapporten som undersks r Mngkulturellt centrums afrobirapport som publicerades r 2014 av den kommunala stiftelsen Mngkulturellt centrum. Den andra…

…Mot rasism och intolerans”, detta kommer vara relevant för studien för att kunna se hur man inom ramarna för EU valt att benämna och definiera begreppet afrofobi. Mitt fjärde material kommer att vara Brå:s rapport vid namn Hatbrott 2016 Statistik över…

…att analyseras och besvaras med några olika metoder. Den första frågeställningen, det vill säga: ”När började begreppet afrofobi att användas på internationell nivå och framför allt i Sverige, varför och av vilka? ” kommer att besvaras genom en sökning…

.