Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Den blå kastrullen : flickors och pojkars sätt att uttrycka fantasi i lek med könsstereotypa leksaker
URL
Publication Date
Discipline/Department Education and Psychology
University/Publisher University of Gävle
Abstract Om lek och leksaker påverkar barns identitetskapande finns en möjlighet att påverka barnsidentitetskapande. Detta kan göras genom att göra medvetna val när det gäller leksaker och att anta ett medvetet förhållningssätt till barns sätt att leka. Syftet med denna undersökning var att undersöka 7 flickors och 7 pojkars sätt att uttrycka fantasi genom fantasipersoner i lek med könsstereotypa leksaker för flickor och vid lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Pojkarna videoobserverades vid lek med könsstereotypa leksaker för flickor och vid lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Flickorna videoobserverades vid lek med könsstereotypa leksaker för flickor och vid lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Sammanlagt genomfördes åtta videoobservationer där varje observation omfattade 30 minuter. Utifrån resultatet från videoobservationerna kunde likheter och olikheter jämföras i barnens lek. Mönster kunde ses i flickornas och pojkarnas lek med könsstereotypa leksaker. Att uttrycka fantasi genom fantasipersoner var det mönster som framkom i både flickornas och pojkarnas lek. Analyser av resultatet visade att flickorna och pojkarna uttryckte fantasi genom fantasipersoner som ingick i relationer med varandra. Skillnaden i flickornas och pojkarnas sätt att uttrycka fantasi var på vilket sätt fantasipersonen agerade i leken. Pojkarnas fantasipersoner hade egenskaper som styrka, snabbhet och kämpande mot andra individer. Flickornas fantasipersoner hade egenskaper som vårdande, omhändertagande och organiserande. Tidigare forskning visar (se t.ex. Carlson och Taylor, 2005) att bland pojkar förekommer oftast fantasipersoner föreställande övernaturliga mediafigurer och för flickor förekommer oftast fantasipersoner som ingår i en familj, i ett hushåll. I likhet med detta visade denna undersökning att pojkarna till största del uttryckte fantasi genom fantasipersoner som var övernaturliga figurer. Flickorna uttryckte fantasi genom fantasipersoner som kan ingå i en familj. Pojkarna i motsats till flickorna uppvisade skillnad i sätt att uttrycka fantasi i lek med könsstereotypa leksaker för flickor i förhållande till lek med könsstereotypa leksaker för pojkar. Pojkarnas lek handlade i stor utsträckning om relationer mellan starka och snabba individer som kämpade mot varandra men när de uttryckte fantasi genom fantasipersoner som kan ingå i en familj framkom skillnaden. Då uttryckte pojkarna fantasi genom fantasipersoner som var osäkra. Enligt slutsatser av denna undersökning kan detta betyda att de manliga förebilder pojkarna identifierar sig med är osäkra i sin roll i familjelivet. Förslag som ges utifrån slutsatserna av denna undersökning är att pedagogen ska utgå ifrån barns fantasi och förstärka de kompetenser hos fantasipersonen/fantasiföremålet som de anser att barnet bör utveckla.
Subjects/Keywords flickor; genus; lek; leksaker; pojkar; Education; Pedagogik
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:hig-6130
Repository diva
Date Indexed 2017-06-16

Sample Search Hits | Sample Images

…Lek som verktyg när flickor och pojkar gör kön ........................................ 41 Att möta vuxenlivet – vuxna som påverkansfaktorer................................. 42 Vidare forskning…

…svensk stad, p en frskola, i ett av frskolans rum, leker barn som de vanligtvis gr en helt vanlig dag p frskolan. Jag glntar p drren fr att se vad som hnder. Tre pojkar r fullt upptagna med en lek dr en bl kastrull finns i fokus fr deras…

…tv olika leksekvenser kan jag se skillnader i barnens stt att leka. Min erfarenhet av detta r att pojkar och flickor i stor utstrckning har olika stt att uttrycka sig sjlva i leken. Jag anser att lek och leksaker r en stor del av barnens vrld…

…till barnen. Lroplanen fr frskolan (Lpf 98) sger att pedagoger ska motverka stereotypa knsroller och samma mjligheter till att utvecklas ska finnas fr bde flickor och pojkar. Hur kan pedagoger hjlpa barn att f tillgng till bde…

…studie som genomfrdes med barn i ldrarna tre och fem r kan man se vad barn har fr uppfattning av knstypiskt beteende och knstypiska leksaker (Freeman, 2007). Barnen i studien fick peka ut typiska leksaker fr flickor och pojkar och ge sin…

…jag ser till nggrd (2006) som anser att produkter marknadsfrs olika beroende p om de vnder sig till flickor eller pojkar. Detta resonemang fr ven Nelson och Svensson (2001), som r av sikten att TV och tidningar riktar sin…

…reklam med en tydlig knstypisk indelning. De menar att reklam riktad till flickor ofta rr sdant som frekommer i hemmet och r av omvrdande slag medan reklam riktat till pojkar oftast rr sdant som r ventyrligt med figurer av hjltar. Nelson och…

…Svensson (2001) framhller att flickor fredrar leksaker som traditionellt sett kan ses som kvinnliga som till exempel hushllsredskap, dockor och klder medan pojkar fredrar leksaker som anses vara traditionellt manliga som till exempel…

.