Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Programmering för problemlösning i matematik
URL
Publication Date
Discipline/Department Mathematics Education
University/Publisher Dalarna University
Abstract Syftet med studien är att undersöka hur deltagande i undervisning i programmering på grundskolan påverkar elevernas förmåga att lösa matematiska problem och att ta reda på vilka elevaktiviteter som används när programmeringsundervisningen som är kopplad till matematisk problemlösning genomförs. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning har sökts igenom för att kunna besvara frågeställningarna. Resultaten visar att ämnet är komplext och att det är svårt att dra några tydliga slutsatser utifrån den forskning som finns om ämnet. Många studier är positiva till programmering som ett sätt för elever att formulera och lösa problem. Den största kvantitativa undersökningen finner dock inget bevis för att elever får en ökad problemlösningsförmåga genom arbete med programmering. Andra studier, som har undersökt både arbete med robotar och spelbyggande med skärmbaserade programmeringsspråk, beskriver hur elever får en mängd positiva effekter från arbete med programmering, som ökad förståelse av matematiska begrepp, ökad problemlösningsförmåga och ökad uthållighet och motivation. Elevaktiviteter som används inkluderar strukturerade problem, fria utforskningar, styrning av robotar, spelbyggande, kollaborativt arbete och att lära ut matematik till andra elever.
Subjects/Keywords Programming in school; problem solving; mathematics teaching; Programmering i skolan; problemlösning; matematikundervisning; Mathematics; Matematik
Language sv
Country of Publication se
Record ID oai:DiVA.org:du-25301
Repository diva
Date Retrieved
Date Indexed 2020-01-03

Sample Search Hits | Sample Images

…r kopplad till problemlsning. Syftet ledde fram till att skorden problemlsning, programmering, matematikundervisning, matematik och skolor valdes, samt deras engelska motsvarigheter problem solving, word problems, story problems, programming…

…ytterligare sökningar baserad på sökorden ”problem solving” och namnen på de programmeringsspråk som används i skolor och som beskrivs i bakgrunden. Syftet med denna sökning var att hitta artiklar som behandlar de programmeringsspråk som beskrivs i bakgrunden…

…och som r aktuella i skolmiljer (Hubweiser et al. 2015, s.76). Detta medfrde att alla databaser sktes igenom med de nya skordskombinationerna: ("problem solving") AND ((scratch) OR (kodu) OR…

…greenfoot) OR (“Java’s cool”) OR (jeroo) OR (lego) OR (“raspberry pi”)) AND ((student) OR (pupil)). Denna sökning hittade artiklar som innehåller problem solving och minst ett av…

…Antal träffar ”Programmering i skolan”, problemlösning Programmering, problemlösning ”Programmering i skolan”, matematik Programmering, skolan, matematik Program*ing, “problem solving”, “mathematics education” ”Story problems”, program*ing “word…

…99 35 3 0 0 157 46 3 3 3 29 13 3 3 Urval utifrån abstrakt 12 Urval från översiktlig läsning 3 Urval till studien 2377 2 0 Tabell 3: Sökträffar med olika sökord i ERIC3 Sökord Antal träffar Program*ing, “problem solving

…Sökträffar med olika sökord i Teacher’s Reference Center Sökord Antal träffar Program*ing, “problem solving”, “mathematics education” 22 Urval utifrån titel 20 Urval utifrån abstrakt 5 2 1 Extra avgränsningar valde i Summon vid sökningar på engelska…

…Peer-review, Tidsskriftsartikel, Branschtidningsartikel, Tidskrift/e-tidskrift. mnesord: Computer programming, Programming, Mathematics education, Mathematics instruction, Problem solving. 2 Frsta 200 trffar granskade. 3 Extra avgrnsningar i ERIC…

.