Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Leerpotentieel in de onderbouw. Het leerpotentieel van leerlingen uit groep 1 in beeld gebracht en vergeleken met het huidige beoordelingssysteem.
URL
Publication Date
Date Available
Date Accessioned
Degree Level masters
University/Publisher Leiden University
Abstract In deze studie wordt het verschil onderzocht tussen scores op leerpotentie-testen en het beoordelingssysteem dat in het basisonderwijs wordt gehanteerd. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen lesstof aangeboden aangepast aan hun niveaugroep, waarin zij worden ingedeeld aan de hand van (Cito)toets scores en de niveaubeoordeling van de leerkracht. Bij 124 leerlingen uit groep 1 werden scores op twee onderdelen van de Cito-toets ‘Rekenen voor kleuters’en de leerkrachtbeoordeling vergeleken met twee testen waarmee het leerpotentieel met betrekking tot rekenen in beeld wordt gebracht. Een significante relatie tussen de scores op de leerpotentie-testen en het beoordelingssysteem werd niet gevonden. Echter een aantal leerlingen die in het huidige beoordelingssysteem laag scoren, hebben door middel van de leerpotentie-testen laten zien in korte tijd leerstappen te kunnen maken. Om deze reden zouden zij in aanmerking komen voor lesaanbod op een hoger niveau. Gezien het feit dat de leerpotentie-testen niet op validiteit getest zijn, kan de leerpotentieel niet met zekerheid worden vastgesteld.
Subjects/Keywords leerpotentieel; onderwijs; onderpresteren; verrijking; kleuters; leerkrachtbeoordeling; cito-scores
Contributors Saab, Nadira (advisor)
Language nl
Country of Publication nl
Record ID handle:1887/21444
Repository leiden
Date Indexed 2016-04-04
Issued Date 2013-08-28 00:00:00

Sample Images

.