Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Patrones de consumo de cocaína en los jóvenes
URL
Publication Date
Date Accessioned
University/Publisher Universitat de Girona
Abstract L’objectiu general és conèixer la prevalença i el patró de consum de cocaïna entre els joves. Els resultats obtinguts a traves de 2139 enquestes fetes a estudiants universitaris han servit com a input per a potenciar l’obtenció de noves dades mitjançant entrevistes realitzades a una mostra reduïda de joves. El 81.1% dels estudiants mai han provat la cocaïna, un 15,1% declaren haver-la utilitzat sense considerar-se consumidors i un 2,8% afirmen haver deixat l’ús d’aquesta substancia. S’observa un patró de consum experimental més freqüent en els nois. La influència social d’amics i germans resulta ser una variable clau en aquest tipus de consum. L’ús habitual de cocaïna és més freqüent entre aquells que la van provar per primer cop més aviat. L’ús esporàdic de cocaïna no es percep com a problemàtic. Aquests resultats mostren la necessitat de retardar l’edat del primer consum de cocaïna i informar degudament dels riscos associats al seu consum.
Subjects/Keywords Cocaína; Cocaïna; Cocaine; Students; Estudiants; Estudiantes; Drogas ilegales; Drogues il·legals; Drogas recreativas; Drogues recreatives; Recreational drugs; Drug users; Illicit drugs; 159.9
Contributors Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida; [email protected] (authoremail); false (authoremailshow); Font-Mayolas, Sílvia (director); Gras Pérez, María Eugenia (director); true (authorsendemail)
Language es
Rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
info:eu-repo/semantics/openAccess
Country of Publication es
Record ID handle:10803/96919
Repository barcelona
Date Indexed 2019-12-30
Issued Date 2012-11-09 00:00:00

Sample Images

.