Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Proteïnes d’Escherichia coli implicades en el diàleg amb l’enteròcit: Caracterització del regulador transcripcional LldR i de la gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa extracel·lular
URL
Publication Date
Date Accessioned
Discipline/Department Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia)
University/Publisher Universitat de Barcelona
Abstract Human gastrointestinal tract is colonized by intestinal microbiota. The intestinal epithelium acts as a physical barrier and represents the area where host-bacteria interaction occurs. The selective pressure in this interface determines that both parties have developed many ways to communicate. In this work we have addressed two aspects of host-bacteria interaction. As a model for metabolic adaptation of Escherichia coli adherence to enterocyte, we have studied the regulation of lldPRD operon. As a mechanism that bacteria use to interact with the host, we have analysed the secretion mechanisms of the multifunctional protein glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) of pathogenic and probiotic strains. lldR encodes the regulator protein of the lldPRD operon, which is responsible for the metabolism of L-lactate in E. coli. We have demonstrated that LldR plays a dual role as an activator of transcription of the operon in the presence of L-lactate, and as a repressor in absence of the inducer through the binding of LldR to two operator sequences and the formation of a DNA loop. The fact that the lldPRD operon is overexpressed in attached bacteria might be a mechanism used by bacteria to adapt to increased local concentration of L-lactate on the intestinal surface. We have determined the participation of two alternative mechanisms in bacterial GAPDH secretion. The T3SS injectisome is active in pathogenic strains growing in eukaryotic culture medium. Another mechanism is active in pathogenic and probiotic strains (E. coli Nissle 1917) growing in rich bacteriological medium. No secretion was detected in natural non-pathogenic isolates, indicating that secretion or exposure of the protein on the surface confers advantages to pathogenic and probiotic bacteria in terms of adhesion and colonization. We have also determined that GAPDH binds fibrinogen and plasminogen. Moreover, we have demonstrated that GAPDH possesses ADPrybosiltranferase activity, which might determine its participation in the modification of host proteins when translocated to the cytoplasm of eukaryotic cells. In the context of host-bacteria communication, these results provide insight into the adaptation mechanisms that allow some pathogenic and/or probiotic E. coli strains to adapt more effectively to the intestinal environment than bacteria lacking these mechanisms.
Subjects/Keywords Escherichia coli; Gliceraldheid-3-fosfat deshidrogenasa; Lactat; Microbiota; Proteïnes multifuncionals; Ciències de la Salut; 577
Contributors [email protected] (authoremail); false (authoremailshow); Baldomà Llavinés, Laura (director); Badía Palacín, Josefa (codirector); true (authorsendemail)
Language cat
Rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
info:eu-repo/semantics/openAccess
Country of Publication es
Record ID handle:10803/32127
Repository barcelona
Date Retrieved
Date Indexed 2019-12-30
Issued Date 2010-03-10 00:00:00

Sample Search Hits | Sample Images

…sobreexpressats, lldR, com a representant del gens implicats en el metabolisme general que poden estar implicats en l’adaptació dels bacteris a l’hàbitat intestinal. lldR codifica la proteïna reguladora de l’operó lldPRD, responsable del metabolisme d’L-lactat en…

…caracterització dels seus mecanismes de regulació. Així, s’ha assignat a LldR un paper dual com a activador de la transcripció en presència d’L-lactat en el medi, i com a repressor en absència d’aquest, a través de la formació d’un bucle de DNA format mitjançant…

lactat a la superfície intestinal, degut al metabolisme de la glucosa per part de l’enteròcit. Així, la regulació del metabolisme d’L-lactat contribuiria a l’establiment d’una relació entre l’enterobacteri i la cèl·lula hoste, no només en el cas de les…

…x28;one-step) ..................................... 19 1.2.2.3. Vesícules de membrana externa ......................................................... 21 1.3. METABOLISME D’ L-LACTAT EN E. coli…

…electroforètica dels operadors O1 i O2 ............................................................................. 70 4.1.7. ANÀLISI D’L-LACTAT COM A MOLÈCULA EFECTORA D’LldR ............................... 74 4.1.8. FUNCIÓ DELS DOS OPERADORS RECONEGUTS PER LldR…

.