Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Treball i Gènere a la Indústria Metal·lúrgica de Barcelona (segles XIX i XX)
URL
Publication Date
Date Accessioned
Discipline/Department Departament d'Història Contemporània
University/Publisher Universitat de Barcelona
Abstract This PHD dissertation focus on women’s work in metalworking industry during 19th and 20th centuries in Barcelona. The frame of this research is the history of work from a gender perspective. However, it addresses issues and uses methodologies from such diverse disciplines as the family history and labour history; which is due to the multiplicity of factors that affects the sexual segregation of labour and the women’s occupational trajectories, the two main issues of this research. First, this dissertation analyses the sexual division of work in metalworking from mid 19th century until the 1980s. It shows as gender had a key role in the organization of work in metalworking, a male sector until the latest decades of the 19th century when entrepreneurs started the mechanization of the production processes and a new system of organization of the work emerged in order to improve their competitiveness against foreign manufacturers. From then, female workforce has been concentrated in small metal goods production and has held jobs considered semi-skilled and non-skilled. Throughout the first third of the 20th century, trade unions played an important role in the process of deskilling the women's work. They strengthened the cheapness of female wages in the industry as a consequence of a politic based on the exclusive defence of male employment and wages. From 1938, Francoist labour norms also contributed to keep that pattern of sexual division of work as well as discriminatory situations – as in the particular case of the metalgraphic industry which is deeply analysed– during the second half of the 20th century. Secondly, the dissertation goes into the analysis of the labour market trajectories of a group of women belonging to the immigrant and poorest proletariat. Their “labour lives” were reconstructed thanks to a source used for the first time in a historical study, the social security contributions records (1921-2004). The analysis, made having into account supply as well as demand factors, shows as the labour market trajectories of these women, characterized by a high level of discontinuity, are the result of multiple factors. On the one hand, they are linked to the cycle of life and family needs. The trajectories were interrupted frequently, especially during the period of greatest reproductive burden. However, they resorted to any strategy to combine reproductive and productive roles. Thus, the difficulties to maintain continuous trajectories are due to the kind of jobs they had access, not due to their dedication to the family. The fact of being immigrants without formal education has restricted severely their opportunities in the labour market of the city of Barcelona, above all among the most recent generations. However, the entrepreneurs’ contractual policy in metalworking –restricted demand to very young women, especially, from the 1940s– and the structural changes of the labour market determined their opportunities; opportunities which had been limited to jobs related to the domestic service –cleaning…
Subjects/Keywords Història contemporània; Historia contemporánea; Modern history; Estudis de dones; Estudios sobre la mujer; Women's studies; Treball de la dona; Trabajo femenino; Women - Employment; Metal·lúrgia; Metalurgia; Metallurgy; Ciències Humanes i Socials; 93
Contributors [email protected] (authoremail); false (authoremailshow); Borderías Mondéjar, Cristina (director); true (authorsendemail)
Language cat
Rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
info:eu-repo/semantics/openAccess
Country of Publication es
Record ID handle:10803/134056
Repository barcelona
Date Indexed 2018-03-21
Issued Date 2013-11-29 00:00:00

Sample Search Hits | Sample Images

…Índex Introducció 1 Objectius 3 Fonts i metodologia 6 Estructura de la tesi 10 Part I – Gènere i polítiques laborals al sector metal·lúrgic, 1856-1981 13 Introducció 15 1. Els estudis sobre el treball de les dones a la metal·lúrgia…

…nacional de la indstria metallogrfica sobre el treball femen, 1942-1956 71 71 76 76 79 4.2.3. La represa de la negociaci collectiva en la indstria metallogrfica: la desaparici parcial de la discriminaci, 86 1961-1964 Conclusions (I…

…part) Part II – El treball a la indústria metal·logràfica: un estudi de cas, 18621978 93 97 99 Introducció 5. Evolució de la indústria metal·logràfica a Espanya dins del context internacional 102 5.1. Els estudis sobre la indústria…

…dones casades 12. Trajectòries laborals, 1921-2004 12.1. Caracterització de les trajectòries laborals segons la generació i l’origen 12.2. L’impacte dels factors de demanda sobre les trajectòries laborals: polítiques empresarials i canvis en l’estructura…

la mà d’obra disponible en cada moment i, per tant, del tipus d‘oferta. Front aquesta visió, els estudis de gènere sobre el mercat laboral i la historiografia feminista han mostrat com el gènere ha estat, i és, una variable clau en l’organització dels…

…atenció molt menor els sectors en què la mà d’obra femenina ha estat minoritària. Coneixem el cas del vidre (Ibarz, 2007) i encara que disposem d’alguns estudis sobre determinades branques metal·lúrgiques (Candela, 2003; Fernández Gómez…

…n’era de gran interès ja que permetia obrir una nova perspectiva sobre els mecanismes i factors que incideixen en la segregació sexual dels processos productius, especialment si ho feia amb una perspectiva de llarg termini (segles XIX-XX). A…

…tenint en compte la influència del context econòmic, social, polític i cultural en la configuració de les estratègies familiars i, per tant, sobre l’activitat femenina (Tilly, 1979; Hudson i Lee, 1990; Seccombe, 1993; Borderías, 1993a, 1993b; Arbaiza…

.