Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Interacció VHC-hoste: Estudi genètic i clínic en pacients coinfectats amb VHC-VIH
URL
Publication Date
Date Accessioned
Discipline/Department Departament de Biologia
University/Publisher Universitat de les Illes Balears
Abstract L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que fins a un 3% de la població mundial ha estat infectada pel virus de l’hepatitis C i és la causa més important d’hepatitis crònica, cirrosi i de malaltia hepàtica terminal, que finalment acaba conduint a un transplantament de fetge. La relació entre la variabilitat en la seqüència del virus de l’hepatitis C i el desenvolupament de la malaltia hepàtica és de tipus multifactorial. La infecció crònica causa fibrosi hepàtica, fet que es veu accelerat per mecanismes desconeguts en el cas de pacients coinfectats amb VIH. La progressió de la malaltia produïda pel VHC en pacients coinfectats, està influenciada no només per factors demogràfics, epidemiològics o pels antecedents clínics dels pacients, si no també per diferències genètiques entre els diferents virus i els hostes.
Subjects/Keywords virus de l’hepatitis C, VHC, virus de la immunodeficiència humana, VIH, coinfecció VHC-VIH, model lineal generalitzat, GLM, dany hepàtic, fibrosi hepàtica, índexs indirectes fibrosi hepàtica, APRI, IF, FIB-4, polimorfismes hostes, haplogrups mitocondrials, LDLr, CTLA4, IL28b, HFE; virus de la hepatitis C, VHC, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, coinfección VHC-VIH, modelo lineal generalizado, GLM, daño hepàtico, fibrosis hepàtica, índices indirectos de fibrosis hepática, APRI, IF, FIB-4, polimorfismos huéspedes, haplogrupos mitocondriales, LDLr, CTLA4, IL28b, HFE; hepatitis C virus, HCV, human immunodeficiency virus, HIV, HCV-HIV coinfection, Generalized linear models, GLM, liver damage, liver fibrosis, fibrosis indirect indexes, APRI, IF, FIB-4, host polymorphisms, mtDNA haplogroups, LDLr, CTLA4, IL28b, HFE; Ciències de la salut; 57; 576
Contributors [email protected] (authoremail); true (authoremailshow); Castro Ocón, José Aurelio (director); Ramon Juanpere, Maria Misericòrdia (director); true (authorsendemail)
Language cat
Rights ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
info:eu-repo/semantics/openAccess
Country of Publication es
Record ID handle:10803/111335
Repository barcelona
Date Indexed 2019-12-30
Issued Date 2013-01-14 00:00:00

Sample Search Hits | Sample Images

…93 I. FIGURES AND TABLES ................................................................................................... 97 3. RELATING THE OUTCOME OF HCV INFECTION WITH DIFFERENT HOST SNP POLYMORPHISMS IN A MAJORCAN COINFECTED HCV-HIV POPULATION…

…Baseline characteristics of the subjects ...................................................................................... 109 Frequencies of the polymorphisms

.