Full Record

New Search | Similar Records

Author
Title Biochemical perspective on alphaviral nonstructural protein 2: a tale from multiple domains to enzymatic profiling
URL
Publication Date
Date Accessioned
University/Publisher Tartu University
Abstract Chikungunya viirus (CHIKV) on suure meditsiinilise tähtsusega viirus mis kuulub alfaviiruste perekonda sugukonnas Togaviridae. Pregusel ajal ei ole CHIKV vastast vaktsiini ega spetsiifilist ravi. CHIKV paljunemine nakatatud rakkudes sõltub tema RNA genoomilt sünteesitavatest replikaasi valkudest. NsP2 on nelja replikaasi valgu seas suurim ja tal on palju teadaolevaid või eeldatavaid aktiivsuseid. Käesolevas töös näidati eksperimentaalselt, et CHIKV nsP2 omab kaheahelalist RNAd lahtiharutavat aktiivsust ning võib läbi viia ka vastupidist protsessi – soodustada kaheahelalise RNA moodustamist. Mõlemad need funktsioonid on olemas ainult täispikal nsP2 valgul. Peale selle näidati, et nsP2 omab ka NTPaset ja proteaaset aktiivsust. Kuna ka need aktiivsused on kõige tugevamad täispikal valgul siis saab saadud tulemustest järeldada, et CHIKV nsP2 toimib kui üks tervik: valgu erinevad osad seonduvad omavahel ja mõjutavad vastastikku üksteise aktiivsusi. Lisaks sellele leiti, et nsP2 aktiivsuseid mõjutavad ka mutatsioonid, mis on seotud mitte-tsütotoksilise fenotüübiga st. viiruse võimetusega maha suruda raku biosünteese ja põhjustada raku surma. Siiski ei saa kogutud andmeist teha järeldust milline või millised defektid nsP2 funktsioonides seda fenotüüpi põhjustavad. Lisaks nsP2 funktsionaalsele analüüsile viidi läbi ka muude CHIKV replikaasi valkude ekspresserimine ja puhastamine. Saadud kõrge kvaliteediga valke kasutati efektiivsete polüklonaalsete antiseerumite saamiseks. Nüüdseks on need töövahedid kasutusel paljudes laborites üle maailma ja on võimaldanud välja selgitada palju uusi fakte CHIKV (ja alfaviiruste üldse) molekulaarbioloogia kohta.; Chikungunya virus (CHIKV, genus Alphavirus, family Togaviridae) has a positive sense RNA genome with length approximately 12 kb. It codes for four nonstructural (ns) proteins designated as nsP1, nsP2, nsP3 and nsP4 and for five or six structural proteins. Ns-proteins are involved in replication of virus RNA, in addition they also have functions unrelated to RNA replication. Out of all the nsPs, nsP2 plays a pivotal role towards regulation of CHIKV RNA replication. The protein was known to have NTPase, RTPase and protease activity and its N-terminal region was presumed to have helicase activity. Out of the enzymatic activities of nsP2 the helicase related functionalities were most insufficiently studied. Further, it was not known why two different and seemingly disconnected functional entities such as protease and helicase are present on a single polypeptide and what could be the importance of N terminal most part of nsP2 on the helicase activity. The bioinformatical, biochemical and biophysical approaches were employed to characterize the helicase related activities and to reveal the apparent minimal requirements for these activities. The bioinformatics platform suggests that the 3D-structure of the first 470 aa of nsP2 resembles the fold pattern of ToMV helicase which is a superfamily 1 of helicase. In particular, this fragment was predicted to consist from three domains. From…
Subjects/Keywords alfaviirus; Togaviridae; viirusvalgud; ensüümiaktiivsus; alphavirus; viral proteins; enzyme activity
Language en
Country of Publication ee
Record ID handle:10062/48145
Repository tartu
Date Retrieved
Date Indexed 2020-03-31
Issued Date 2015-08-31 00:00:00

Sample Images

.