Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Osvětlovací systémy zaměřené na zlepšení kognitivních funkcí: Lighting Systems Focused to Improve Congnitive Functions. Hurbanič, Jakub. Brno University of Technology.
Automatizované testování chování protokolového zásobníku OS Linux ve stavu zahlcení sítě: Automated Testing of OS Linux Protocol Stack Behaviour During Congestion. Tomašov, Adrián. Brno University of Technology.
Vodohospodářské řešení zásobního objemu vybrané nádrže v podmínkách změny klimatu: Water Management Analysis of Reservoir Storage Capacity Due to Climate Change. Šenková, Monika. Brno University of Technology.
A CONFLICT OF INTERESTS: DIVIDED LOYALTY AND MOTIVATION IN CIVIL WAR SOLDIERS FROM HYDE COUNTY, NORTH CAROLINA. Turner, Andrew. East Carolina University.
Untersuchungen zu den Auswirkungen der ausgleichskörperfreien Bestrahlungsmodalität in der Strahlentherapie anhand des lokalisierten Prostatakarzinoms und des Hypophysenadenoms. Treutwein, Marius. Universität Regensburg.
Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR: Creation and Demonstration of Assets for VR Application. Zouhar, Marek. Brno University of Technology.
Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství: - Brno New Train Station and its Public Spaces. Valach, Lukáš. Brno University of Technology.
Exploring New Productive Landscapes: Landscape-based spatial and temporal planning and design of post-industrial areas along Foshan’s waterways. Mohamed Rani, Marina (author). Delft University of Technology.
Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty: Influence of different forms of titanium dioxide nanoparticles on soil organic matter properties. Miklasová, Marta. Brno University of Technology.
Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů z Anguli: Generation of Skin Diseases into the Synthetic Fingerprints from Anguli. Míšová, Miroslava. Brno University of Technology.
Biometrie s využitím snímků sítnice s nízkým rozlišením: Retinal biometry with low resolution images. Smrčková, Markéta. Brno University of Technology.
City Hall Bruxelles. Shi, Y. (author). Delft University of Technology.
Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody: Embedded System for Water Consumption Registration. Hajdík, Tomáš. Brno University of Technology.
Vizualizace pro mobilní separační jednotku: Visualization for a Mobile Separation Unit. Kysilko, Petr. Brno University of Technology.
Cloud geometry for passive remote sensing. Kölling, Tobias. Ludwig-Maximilians-Universität.
Rekonstrukce železniční tratě Chrudim - Borohrádek mezi km 19,2 a 22,2: Chrudim - Borohradek Railway Track Reconstruction (section between km 19.2 and km 22.2). Dvořák, Matěj. Brno University of Technology.
Variabilní dvoupásmová reproduktorová soustava - laboratorní přípravek: Variable Two-Way Loudspeaker Cabinet - Laboratory Tool. Rehák, Jan. Brno University of Technology.
Dynamics of H3 and H2B octamer variants. McVay, Abigail Lea. Colorado State University.
Lokalizace a navigace bezpilotního prostředku Tello: Localization and Navigation of Tello Unmanned Aircraft. Panský, Michal. Brno University of Technology.
Zahradní město: Garden city. Kacetlová, Kateřina. Brno University of Technology.
Energy Wall Refueling Stations for Fuel Cell Scooters: An approach to decentralized sustainable hydrogen for urban mobility in the Netherlands. Petrakos, Anna (author). Delft University of Technology.
DC-DC měnič pro matrix beam modul: DC-DC converter for matrix beam module. Sikora, Roman. Brno University of Technology.
Inteligentní líheň drůbeže: Intelligent hatchery of poultry. Kejík, Jan. Brno University of Technology.
[en] THE SHADOW OF NON-DECISION: THE OFFICE OF THE PROSECUTOR OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND COLOMBIA. [No author]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.
The Hybridizer: A strategy for the diversification of Midtown Manhattan. Mainetti, F. (author). Delft University of Technology.
Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu: The gas monitoring equipment in breeding of edible insects. Chlumecký, Karel. Brno University of Technology.
Stanovení návrhové únosnosti železobetonového mostu: Determination of design resistance of reinforced concrete bridge. Šplíchal, Bohumil. Brno University of Technology.
Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru: Comprehensive urban analysis of selected public public space. Bakalová, Lucie. Brno University of Technology.
From Arrival City to Beijing: Co-transformation of Arrival City and Urban in an Open System. Chi, S. (author). Delft University of Technology.
Efektivní implementace genetického algoritmu s využitím vícejádrových CPU: The Efficient Implementation of the Genetic Algorithm Using Multicore Processors. Kouřil, Miroslav. Brno University of Technology.
Experimentální hardwarový hudební nástroj na principu FM syntézy řízený bezkontaktním ovladačem: Experimental Hardware Musical Instrument Based on FM Synthesis Controlled by a Contactless Controller. Vejvoda, Zdeněk. Brno University of Technology.
Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření: Using LabVIEW to determine measurement uncertainty. Hoferková, Kateřina. Brno University of Technology.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům: Design of a photovoltaic power plant with battery storage for a family house. Řihák, Roman. Brno University of Technology.
Bioinformatická analýza jednonukleotidových polymorfismů v databázi 1000 Genomes Project: Bioinformatic analysis of single nucleotide polymorphisms in the 1000 Genomes Project database. Parobková, Viktória. Brno University of Technology.
Využití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředí: Quadcopter Camera Utilization for Scene Context Monitoring in Outdoor Environment. Běl, Petr. Brno University of Technology.
Nové organické polovodiče pro bioelektroniku: New organic semiconductors for bioelectronics. Malečková, Romana. Brno University of Technology.
Světlo řízené mikropočítačem s bezdrátovým rozhraním: Light Controlled by Microcomputer with Wireless Interface. Kéry, Július. Brno University of Technology.
Nové trendy ve výzkumu a vývoji stínění ionizujícího záření: New Trends in Ionizing Radiation Shielding Research and Development. Vláčil, Martin. Brno University of Technology.
Tvorba natáčecího plánu pro filmovou produkci: Recording Plan Design in Movie Production. Šmerda, Jakub. Brno University of Technology.
Vývoj cen zemědělských pozemků: Development of Agricultural Land Prices. Bezák, Marian. Brno University of Technology.
Lost in Transition. Li, Han (author). Delft University of Technology.
[RE]shaping urban environments in Chennai city: Urban transformation through an integrated densification process to facilitate liveable environments. Suresh, Kavya (author). Delft University of Technology.
Transformace dokumentů HTML na vektorovou grafiku SVG: HTML Document Transformation to Scalable Vector Graphics. Šafář, Martin. Brno University of Technology.
Financování investiční činnosti obce: Financing of the municipality's investment activities. Borč, Ondřej. Brno University of Technology.
Biometrie oční duhovky: Biometry of iris. Váca, Ondřej. Brno University of Technology.
Studium vlastností elektrodových materiálů pro pokročilé lithium iontové systémy: Study of properties of electrode materials for advanced lithium ion systems. Juránek, Dominik. Brno University of Technology.
Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky: BitTorrent Tracker-Less Peer Monitoring. Vaško, Martin. Brno University of Technology.
3D měření pomocí řádkových kamer: 3D reconstruction. Kluka, Daniel. Brno University of Technology.
Elektrifikace a řízení mobilní kmenové pásové pily: Electrification and Control System Integration into the mobile log saw. Pospíšil, Jakub. Brno University of Technology.
Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů: System for Identifying Above Ground Level of Flying Objects. Boba, Peter. Brno University of Technology.
Rychlá detekce dopravních značek v obraze: Fast Detection of Traffic Signs in Image. Sochor, Jakub. Brno University of Technology.
Ketones in the troposphere: studies of loss processes, emissions, and production. Brewer, Jared F. Colorado State University.
Přechody vlnovod-SIW: Waveguide-SIW transitions. Bednarský, Vojtěch. Brno University of Technology.
Automatické třídění fotografií podle obsahu: Automatic Photography Categorization. Gajová, Veronika. Brno University of Technology.
Určování polohy robota na základě měření ze senzorů: Robot Positioning Based on Sensor Measurements. Čakloš, Ondrej. Brno University of Technology.
Optimalizační modely rizik v energetických systémech: Optimization Models of Risk in Energy Systems. Tetour, Daniel. Brno University of Technology.
Mateřská škola na Obilním trhu v Brně: Kindergarten at the Obilní trh in Brno. Kukuts, Olga. Brno University of Technology.
Klasifikace spánkových fází z polysomnografických záznamů: Sleep stage classification using polysomnographic records. Martinková, Tereza. Brno University of Technology.
THE IMPACT OF FORMAL AND INFORMAL CONTROLS ON RECIDIVISM IN NORWAY AND THE UNITED STATES: THE CASE OF NORTH DAKOTA PRISON EXPERIMENT. Hilliard, Taylor. East Carolina University.
Systém logování příchodů pomocí NFC: NFC reader with supervisory communication. Kyzlík, Lukáš. Brno University of Technology.
Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy: The load-bearing reinforced concrete structure of an administrative building. Kroček, Lukáš. Brno University of Technology.
Analýza rezonančních skříní u různých typů akustických kytar: Analysis of Resonance Cabinets of Different Types of Acoustic Guitars. Juhaščik, Lukáš. Brno University of Technology.
FRAMEWORK FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN APPLICATION USING SMART CONTRACTS. Kulkarni, Sumati. East Carolina University.
In planta studies on the biosynthesis of pyrrolizidine alkaloids and the involvement of copper-containing amine oxidases. Stegemann, Thomas. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Optimalizace mazání souborů v ext4 pro snadnější obnovu souborů: Optimize the ext4 Unlink Process to Make Recovering Deleted Files Easier. Uhliarik, Luboš. Brno University of Technology.
[pt] CONSTRUÇÃO SOCIAL E A POLÍTICA DOS RISCOS AMBIENTAIS NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO: ESTUDO NA BACIA DO RIO BENGALAS- NOVA FRIBURGO. [No author]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.
Přehrávač MP3 souborů v FPGA: FPGA-based MP3 player. Náplava, Tomáš. Brno University of Technology.
Detection and relocation of earthquakes in the sparsely instrumented Mackenzie Mountains region, Yukon and Northwest Territories, Canada. Heath, David C. Colorado State University.
Ageing Safely: Designing a safe environment for elderly Asian migrants in the Netherlands. Hwang, Han-Sol (author). Delft University of Technology.
Revisiting motives for college student alcohol consumption. Davis, Samuel R. Colorado State University.
Zobrazování terénu a vodní hladiny v počítačové hře: Rendering of Terrain and Water Surface in a Computer Game. Kopecký, Marek. Brno University of Technology.
Detekce formulářových polí ve skenovaných dokumentech: Form Input Fileds Detection in Scanned Documents. Moravec, Michal. Brno University of Technology.
(Anti-)Social Stockholm: Understanding interrelations of socio-spatial segregation. Scholten, M. (author). Delft University of Technology.
Logická hra Kakuro: Kakuro Puzzle. Hodáň, Ján. Brno University of Technology.
Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny.: Design and realization of extrusion machine for production of printing filament. Török, Jozef. Brno University of Technology.
Elektromechanický zámek dveří s biometrickou čtečkou a NFC: Electromechanical door lock with biometric reader and NFC. Tkadlec, Prokop. Brno University of Technology.
Kyberfeminismus: ženy a kyberprostor: Cyberfeminism: Women and Cyberspace. Levdonskaya, Alisa. Brno University of Technology.
Snímání signálu senzoru v trávicím traktu: Sensing signals of a sensor in digestive tract. Raška, Marek. Brno University of Technology.
Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní: Safety Assesment of the Rouchovany Dam during Floods. Vrátil, Jan. Brno University of Technology.
The Art of Provisionalism. Carter, Robin. East Carolina University.
Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti: Properties of fine sediments in the water supply network. Dukát, Petr. Brno University of Technology.
Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců: The analysis of biochemical and hematological data in athletes. Molnárová, Monika. Brno University of Technology.
Talent Lab Tarwewijk: The exploration of a new typology for experience based education, in order to unlock the talents of Tarwewijk. Wouters, A.G. (author). Delft University of Technology.
Data driven sustainable mobility analysis in de city of Amsterdam: Data driven sustainable mobility analysis in de city of Amsterdam. Duynstee, C.A.N.L. (author). Delft University of Technology.
Digital-to-time converters for spur correction in digital frequency synthesis. Palattella, Claudia. University of Twente.
Epilepsieverläufe bei neurokutanen Syndromen unter Berücksichtigung von Phänotyp- und Genotyp-Korrelation. Rademacher, Annika Verena. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Hledání zranitelností typu SQL injection v Kentico CMS: SQL Injection Vulnerability Locator for Kentico CMS. Pintér, Dominik. Brno University of Technology.
Měření nerovností povrchů vozovek: Measurement of pavement surface roughness. Ďuriš, Samuel. Brno University of Technology.
Rozpoznávání objektů a gest v obraze: Recognition of Objects and Gestures in Image. Johanová, Daniela. Brno University of Technology.
Příprava a charakterizace plazmatem aktivované vody pro využití v bioaplikacích: Preparation and characterization of plasma activated water for bio applications. Lemonová, Hana. Brno University of Technology.
Prostor jako paradigma výuky: Teaching-space paradigm. Vašička, Pavel. Brno University of Technology.
MANILA GALLEONS IN THE COMMONWEALTH OF THE NORTHERN MARIANA ISLANDS: AN ANALYSIS OF THE CULTURAL IMPACTS ON SANTA MARGARITA AND NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN. Tan, Aleck. East Carolina University.
Development of a low-firepower continuous feed biomass combustor. Rayno, Mars. Colorado State University.
Generátor konečných automatů z grafického popisu pro jazyk VHDL: Finite State Machines Generator Based on Graphics Definition for VHDL Language. Janyš, Martin. Brno University of Technology.
THE IMPACT OF A CONCEPTUALLY BASED PHYSICAL ACTIVITY COURSE ON COLLEGE STUDENTS’ MENTAL HEALTH. Gold, Anna. East Carolina University.
Structures from Borosilicate glass tubes: From experimental data to structural design. Engels, Steven (author). Delft University of Technology.
Trvanlivost lepených přípojů konstrukčních dřevěných prvků: Durability of glued joints of structural timber elements. Mlčák, Tomáš. Brno University of Technology.
Příprava nanočástic a jejich využití jako kontrastních látek pro in vivo zobrazování.: Preparation of nanoparticles and their use as contrast agents for in vivo imaging. Odehnalová, Nikola. Brno University of Technology.
Nanocharacterization of Functional Materials for Biomagnetic Sensing an Breath Analysis. Wolff, Niklas. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Redesigning communities: Realising cohousing through circular transformation. Huizinga, S.C.E. (author). Delft University of Technology.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 5,153,410 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: