Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Architecture Nose: Towards multisensory architecture, an exploration of the sense of smell. Billottet, Camille Kétsia (author). Delft University of Technology.
Privátní sítě v oblasti telefonie: Private networks in the field of telephony. Mašát, Libor. Brno University of Technology.
Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky: Recognition of Skin Diseases on Fingers of a Human Hand. Šesták, Martin. Brno University of Technology.
Hodnocení strukturální a funkční konektivity u pacientů s Parkinsonovou nemocí: Structural and functional connectivity assessment in patients with Parkinson's disease. Klobušiaková, Patrícia. Brno University of Technology.
Nástroj pro podporu řízení agilních vývojových týmů: Agile Development Teams Management Support Tool. Uchytil, Albert. Brno University of Technology.
Arts and Culture Influencers: Two Philanthropists' Impact on the Northeast Ohio Region. Wentz, Kaitlyn. University of Akron.
Návrh hydraulického okruhu laboratorního žlabu: Design of the hydraulic circuit of the laboratory flume. Staněk, Aleš. Brno University of Technology.
Překladač dopočtových rovnic energetického průmyslu: Compiler of Equation in Energetic Indusrty. Pehal, Petr. Brno University of Technology.
[pt] CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO SOB FADIGA MULTIAXIAL DE BAIXO CICLO DAS LIGAS DE AÇO SAE 1020 E ALUMÍNIO 6351-T6. [No author]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.
Zahradní město: Garden city. Vrbinčíková, Rebeka. Brno University of Technology.
Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň: Architectural study of the sacral object Brno - Líšeň. Mádr, Marián. Brno University of Technology.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě: Sanitation installation and gas installation in an apartment building. Roček, Lukáš. Brno University of Technology.
The Palace: City hall in Brussels. Qi, Meihui (author). Delft University of Technology.
Sonda pro pasivní odposlech standardu IEEE 802.11: Passive capturing probe for IEEE 802.11 standard. Partnov, Denys. Brno University of Technology.
Společný vývoj aplikace pro více mobilních platforem: Development of Application for Mutliple Mobile Platforms. Seidl, Viktor. Brno University of Technology.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby lisovny Jaroslavice: Technological stage of the rough superstructure of the Jaroslavice mill. Janeček, Milan. Brno University of Technology.
Relaciones Sentimentales en Personas con Trastorno Límite de la Personalidad. Navarro Gómez, Sara. Universitat Ramon Llull.
Digitální továrna ve firmě Ravensburger Karton s.r.o.: Digital factory in the company Ravensburger Kraton s.r.o. Kusý, Jan. Brno University of Technology.
Metabolic Flexibility in Non-Obese Individuals. Khang, Nkaujyi. East Carolina University.
Understanding Factors that Influence the Perceptions of Students who Identify as People of Color towards Choosing Teaching as a Career: A Case Study. Deason, Ashley. Kennesaw State University.
Přístavba sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – hrubá spodní stavba: Extension of the seat of the Office for the Protection of Competition - substructure. Kunovský, Jan. Brno University of Technology.
Obnova společenského domu Ronov nad Doubravou: Reconstruction of the cultural center Ronov nad Doubravou. Venclík, Ondřej. Brno University of Technology.
Zakládací manipulátor pro 3D tiskárnu: The Crane Manipulator for the 3D Printer. Khmil, Denys. Brno University of Technology.
Recyklace prachu z broušení pálených zdicích prvků v podobě granulátu: Recycling of clay bricks dust as granulate. Prokopová, Zdeňka. Brno University of Technology.
Vizualizace stacionárního robotu ve Sketchup: Sketchup visualization of statrionery robots. Iutkin, Egor. Brno University of Technology.
Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy: Tool for Writing and Progress Tracking of Technical Report. Pavelka, Martin. Brno University of Technology.
Tenkovrstvé systémy: Thin-film systems. Kuchařík, Jan. Brno University of Technology.
Expozice nanočásticím v pracovním prostředí: Exposure to Nanoparticles in Work Environment. Köbölová, Klaudia. Brno University of Technology.
The application of mechanism based and equivalent frame methods for the seismic assessment of URM terraced houses in Groningen. Brouwer, R.A.H. (author). Delft University of Technology.
Towards a dementia proof society. Peeters, R.V.M. (author). Delft University of Technology.
Analýza řešení dopadů krize ve strojírenské firmě: Analysis of Crises Impact on Engineering Company. Vítková, Věra. Brno University of Technology.
Vývoj metody pro stanovení antibiotik v mléce pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie: Development of a method for determination of antibiotics in milk using high performance liquid chromatography. Juglová, Zuzana. Brno University of Technology.
Pieced together: Residential care centre in Anderlecht. Figueiredo Magalhães, P.H. (author). Delft University of Technology.
Rozhraní NETBOX Moje Konto pro Android: Android NETBOX "Moje Konto" Interface. Vaculík, Radim. Brno University of Technology.
Využití databází při analýze malwaru reprezentovaného grafem chování: Use of databases for the analysis of malware represented by behavioral graph. Muzikant, Petr. Brno University of Technology.
Examining Simultaneous Alcohol and ∆9-Tetrahydrocannabinol Self-Administration on Behavioral Flexibility and Dorsal Striatal CB1 Expression in cHAP Mice. Millie, Lauren A. IUPUI.
Automatické generování projektu v prostředí TIA portal: Automatic project code generation in TIA portal. Halata, Roman. Brno University of Technology.
Audio zesilovač s modulací PWM pro laboratorní výuku: Audio amplifier with PWM modulation for laboratory measurements. Holub, Josef. Brno University of Technology.
Detekce fibrilace síní v EKG: ECG based atrial fibrillation detection. Prokopová, Ivona. Brno University of Technology.
Lávka přes Jihlavu v Třebíči: Pedestrian bridge over the Jihlava river in Třebíč. Vavřička, Lukáš. Brno University of Technology.
Testování přesnosti mobilní fotogrammetrie: Accuracy testing of mobile photogrammetry. Otrusinová, Jana. Brno University of Technology.
Univerzální časomíra pro hasičský sport: Time Measurement System for Firesport Competitions. Pelka, Tomáš. Brno University of Technology.
Správa vozidel za pomoci mobilního telefonu s GPS: Vehicle Management System via a Cell Phone With GPS. Pompe, Patrik. Brno University of Technology.
[en] MOTHER AND NANNY CARE SYSTEMS IN THE CONTEMPORARY FAMILY. [No author]. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E: Spica/ Brno, Nove sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E. Uhríková, Tatiana. Brno University of Technology.
A theoretical study of the sub-tidal, width-averaged effects of wind stress in estuaries: Dynamics, stratification and salt intrusion. Donkers, Paul (author). Delft University of Technology.
Územní plánování v praxi v obci Letovice: Planning in Practice in the Town of Letovice. Musil, Lukáš. Brno University of Technology.
Ladicí nástroj pro shadery: Debugging Tool for Shaders. Konečný, Jiří. Brno University of Technology.
Visual Basic disassembler: Visual Basic Disassembler. Adamica, Ján. Brno University of Technology.
Programování mikrokontrolérů c2000 v programu MATLAB/Simulink: MATLAB/Simulink Model Based Design Using C2000 Microcontrollers. Šoupal, Ondřej. Brno University of Technology.
Diagnostika vzduchového jističe nn: Diagnostics of air circuit breaker for low voltage. Bartoš, Jan. Brno University of Technology.
Podpora pro vyrovnávací paměť pro systém GVFS: A Support of GVFS Caching. Holý, Ondřej. Brno University of Technology.
Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky: Design of sustainable urban structure of the 21st century in the Czech Republic. Bánovský, Pavel. Brno University of Technology.
Studium životního cyklu akumulátorů: Study of life cycle of the accumulators. Babieska, Lukáš. Brno University of Technology.
Výpočet zatížení elektrického pohonu brány: Calculation of load on the electric drive of the gate. Randa, Daniel. Brno University of Technology.
Detekce dynamických síťových aplikací: Detection of Dynamic Network Applications. Burián, Pavel. Brno University of Technology.
Studium pojivového systému pro žárobetony na bázi kyseliny fosforečné a hlinitanového cementu: The study of the refractory concrete binding system based on phosphoric acid and aluminous cement. Pavlík, Tomáš. Brno University of Technology.
Aplikace pro Big Data: Application for Big Data. Blaho, Matúš. Brno University of Technology.
Modelling Truck Stop Destinations and Durations Within a Truck Tour Micro-Simulation Framework for the GTHA, Ontario, Canada. Alshurafa, Ahmed. University of Windsor.
Evoluční návrh pohybujících se objektů: Evolutionary Design of Moving Objects. Fajkus, Jakub. Brno University of Technology.
Komentovaný překlad odborného textu: Commented translation of a text on science and technology. Jirák, Jan. Brno University of Technology.
Studium kinetiky fotochemických reakcí v tenké tištěné polymerní vrstvě: Kinetic study of photochemical reactions in thin printed layer. Rudická, Andrea. Brno University of Technology.
Synchronizing habitat: Risk adaptation by co- evolution of environment & society. Garcia Vogt, Nicole (author). Delft University of Technology.
THE IMPACT OF FORMAL AND INFORMAL CONTROLS ON RECIDIVISM IN NORWAY AND THE UNITED STATES: THE CASE OF NORTH DAKOTA PRISON EXPERIMENT. Hilliard, Taylor. East Carolina University.
Diet matters in the growth of captive African white spotted assassin bug Platymeris biguttatus (Hemiptera: Reduviidae). Holmes, Maia. Colorado State University.
THE IMPACT OF AN INTENSIVE SUMMER SOCIAL-EMOTIONAL INTERVENTION ON MALE AT-RISK ELEMENTARY STUDENTS IN A TITLE I SCHOOL. Smith, Rachel Pence. East Carolina University.
Design for the senses: For people with dementia. Aramjan, S. (author). Delft University of Technology.
Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat: Frequent Pattern Discovery in a Data Stream. Dvořák, Michal. Brno University of Technology.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod: Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods. Wernerová, Lucie. Brno University of Technology.
Monitorování dat na serveru a následná notifikace pro systém Android: Server Data Monitoring with Android Notification. Bohuš, Michal. Brno University of Technology.
Leveraging ensembles: balancing timeliness and accuracy for model training over voluminous datasets. Budgaga, Walid. Colorado State University.
Radiocesium fate and transport in the soil-water environment in the proximity of the Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant. Udy, Cameron. Colorado State University.
Ovládací pult pro kamerové systémy: Control Panel for Camera Systems. Marko, Juraj. Brno University of Technology.
Advanced Elastic Platforms for High Throughput Computing on Container-based and Serverless Infrastructures . Pérez González, Alfonso María. Universitat Politècnica de València.
Prostor jako paradigma výuky: Teaching-space paradigm. Kolomazníková, Pavla. Brno University of Technology.
Assessing the functional performance of the Meuse river: The impact of bed developments and an altering discharge regime on future river functioning. de Rooij, Marijn (author). Delft University of Technology.
Systém pro automatickou správu serverů: System for Automated Server Administration. Pavelka, Martin. Brno University of Technology.
Výroba akvárií Popovice: Aquaria Production Popovice. Kozubíková, Aneta. Brno University of Technology.
Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry: Map Generator and Path Search in a Map for the Strategy Games. Karásek, Štěpán. Brno University of Technology.
Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině: Generation of metallic nanoparticles by non-thermal plasma in liquids. Čechová, Ludmila. Brno University of Technology.
Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik: Monitoring of services within active network elements by Mikrotik. Kamenář, Filip. Brno University of Technology.
Generátor konečných automatů z grafického popisu pro jazyk VHDL: Finite State Machines Generator Based on Graphics Definition for VHDL Language. Janyš, Martin. Brno University of Technology.
Implementace algoritmu SHA-3 do FPGA: Implementation of SHA-3 algorithm in FPGA. Ohnút, Petr. Brno University of Technology.
Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele: Mobile App for Sharing Playlists in a Band. Skoták, Jiří. Brno University of Technology.
ASSOCIATION OF COACH, PEER, AND PARENT-INITIATED MOTIVATIONAL CLIMATE WITH BURNOUT AND ENGAGEMENT. Barbee, Jordan. East Carolina University.
Pokročilá detekce falešného přístupového bodu v bezdrátových sítích: Advanced detection of rogue access point in wireless networks. Šebestová, Dominika. Brno University of Technology.
Framework for Captured Network Communication Processing: Framework for Captured Network Communication Processing. Pluskal, Jan. Brno University of Technology.
Interpret Petriho sítí pro řídicí systémy s procesorem Atmel: Petri Net Interpreter for Control Systems with Atmel Processor. Minář, Michal. Brno University of Technology.
Technologická etapa hrubej spodnej stavby polyfunkčného objektu Vlněna v Brne: Technological stage of the rough substructure of the multifunctional building Vlněna in Brno. Janíček, Peter. Brno University of Technology.
Platforma pro zpracování hrozeb: Cyber Threat Intelligence Platform. Jacko, Jerguš. Brno University of Technology.
Systém pro nabízení domácích produktů: Homegrown Product Offering System. Doubek, Daniel. Brno University of Technology.
Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW: LabVIEW graphs generation via DIAdem. Kučera, Karel. Brno University of Technology.
Rozšíření systému pro shlukovou analýzu binárních souborů: Improving an Existing System for Clustering Binary Files. Plaskoň, Pavol. Brno University of Technology.
La Gestión Cultural, en los Sitios Paleoarqueológicos Monte Verde y Pilauco Región de Los Lagos Chile: Repercusión, alcances y carencias. Ili Raimilla, Liliana Gabriela. Universitat Politècnica de València.
Řízení kolaborativního robota pomocí PLC: Collaborative robot control by PLC. Novotný, Jiří. Brno University of Technology.
Rozpoznávání domácích spotřebičů na základě jejich odběrové charakteristiky: Recognition of Home Appliances Based on Their Power Consumption Characteristics. Vaňková, Klára. Brno University of Technology.
Program pro demonstraci linkových kódů: Programme for line code demonstration. Zelený, Ondřej. Brno University of Technology.
Summer comfort in energy-efficient high-rise dwellings. Shahriari, H.R. (author). Delft University of Technology.
Prohlížení a porovnávání strukturovaných souborů pro Altap Salamander: Viewing and Comparing of Structured Files for Altap Salamander. Mores, Martin. Brno University of Technology.
Vlastnosti současných plných pálených cihel: The properties of contemporary clay bricks. Polláková, Lenka. Brno University of Technology.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 5,153,410 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: