Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Machine-Learning-Driven Haptic Sensor Design . Sun, Huanbo. Universität Tübingen.
The Flourishing Trainee: Operationalizing Self-Care Education in Clinical Psychology Training Programs. Zinn, Bonnie B. Antioch University.
Verkkorakenteiden estimointimenetelmät. Kinnunen, M. (Miika). University of Oulu.
Blood After Ischemic Preconditioning Does Not Confer Ergogenic Benefits To Isolated Skeletal Muscle. Morley, William. University of Guelph.
The Effect of Heterozygous Loss of Progranulin on Alzheimer's Disease. Vollert, Craig Thomas. University of Houston.
Laser based intervention in Archaeological Materials and Museum Artifacts. Rahman, Md Ashiqur. Universidad de Burgos.
”Siellä pitäis jokaiselle olla paikka, mettässä”:luontosuhde pohjoissuomalaisessa metsästyskulttuurissa 2000-luvulla. Säkkinen, S. (Sini). University of Oulu.
”Tosi paljo niin kun siis vaihtelee”:varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus opiskelijoiden pedagogisiin harjoitteluihin perustuvassa kerronnassa. Häkkilä, S. (Sonja). University of Oulu.
Laminar wing design: A framework for transition delay using linear stability theory and adjoint optimization. Fischer, Jan-Sören. University of Twente.
Pelaamisen käsittely Kirjastolehdessä vuosina 2015–2021. Rytkönen, I. (Ilona). University of Oulu.
Kerrostalo Kempeleen Vihiluotoon. Sutinen, E. (Emma). University of Oulu.
Cycles of Crisis and Adaptation: A Multispecies Political Ecology of Late-Colonial Jamaica, 1870-1960. Plishka, Matthew. University of Pittsburgh.
Aivosähkökäyriin perustuvien toiminnallisen kytkennällisyyden mittarien soveltuvuus sedaation syvyyden ilmaisemiseen. Salminen, R. (Risto). University of Oulu.
Biokaasun VOC-yhdisteet ja niiden erotus. Jokinen, A. (Antti). University of Oulu.
Asuinkerrostalo Rovaniemelle. Gröndahl, A. (Anni). University of Oulu.
”Taivashan siinä on rajana minkälaisia toiminnallisia menetelmiä sitä voi kehitellä”:undersökning om funktionella undervisningsmetoder som ämnes- och speciallärare använder i sin svenskundervisning. Laukkanen, E. (Emilia). University of Oulu.
Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeiden aluetaloudelliset vaikutukset. Skarp, V. (Ville). University of Oulu.
Opettajien käsityksiä oppijoiden itsesäätelytaidoista sekä omista valmiuksistaan opettaa niitä. Junttila, O. (Oona). University of Oulu.
Sankarillisia heimoveljiä vai murhemuiston arvoisia?:suomalaisten vapaaehtoisten kokemukset ja muistot Viron vapaussodasta vuosina 1918–1919 muistelmakirjallisuudessa. Heikkinen, S. (Silja). University of Oulu.
Spatio-temporal variability of soil moisture in the Canadian boreal forest and influence of the organic soil layer. MacRae, Heather Catherine. University of Guelph.
Moving Through the Cis-tem: A Collection of Digital Stories Exploring Racialized Trans and Non-binary Experiences Navigating the Canadian Health Care System. Sookpaiboon, Skylar. University of Guelph.
Ergebnisse der Real-Time Elastographie vor Radioiodtherapie autonomer Adenome . Straub, Sara Vanessa. Universität Tübingen.
Datalähtöinen B2B-myynnin johtaminen ja kehittäminen Internet of Competition -mallin avulla. Pihlajaviita, V. (Veeti). University of Oulu.
The Future Evolution of Mettallo-β-Lactamases and an Investigation of Metallo-β-Lactamase Inhibitors. Thomas, Caitlyn Alyse. Miami University.
The local innate immune response during severe respiratory syncytial virus infection. Besteman, Sjanna Bo. University Utrecht.
Hostelli Martinkulma. Nostolahti, E. (Erika). University of Oulu.
The Role of Betaine Focused Fluid Osmoregulation in Syringomyelia Post Spinal Cord Injury. Pukale, Dipak Dadaso. University of Akron.
”Valmistavassa opetuksessa aina opetellaan vierihoidossa”:valo-opettajien käsityksiä lukemaan opettamisesta valmistavalla luokalla. Heikkilä, P. (Pauliina). University of Oulu.
Therapeutic strategies and prognosis in aortic coarctation: a lifelong disease. Meijs, Timion Amos. University Utrecht.
Recognition of Human Activities in Hybrid Teamwork with Industrial Robot Systems. Pohlt, Clemens. Universität Bielefeld.
Investigation of In-School Belonging by High School Students Enrolled in Special Education Services. Ketterman, Tiffany M. Wittenberg University.
Game-Based Refresher Training for Registered Nurse Providers of Neonatal Resuscitation. Billner-Garcia, Renee. San Jose State University.
Luokanopettajien kokemuksia koulun mukautumisesta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden erilaisiin tarpeisiin. Parviainen, L. (Lotta). University of Oulu.
Simulation study on acousto-optics sensing of focused ultrasound. Sonker, D. (Deepak). University of Oulu.
Latitudinal variation in sexual dimorphism of wing morphology in geometrid moths. Eberinwa, I.C. (Ijeoma Cynthia). University of Oulu.
Down to the bone: Investigating the immune responses in bone tissue engineering approaches using paediatric mesenchymal stem cells. Palomares Cabeza, Virginia. Erasmus University.
Kehotunnekasvatus alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Keränen, E. (Elisa). University of Oulu.
Una isla sonora: auralidad, literatura y política en la obra escrita y radial de Severo Sarduy (Cuba, 1937-Francia, 1993). Vazquez Diaz, Ricardo. University of Pittsburgh.
Joukkoliikenteen poliittisuus:tarkastelussa HSL. Bachour, M. (Marco). University of Oulu.
Rethinking Computational Catalyst Searches with Alchemical Perturbation Density Functional Theory. Griego, Charles D. University of Pittsburgh.
Novel Approaches to Attenuate Acute OLZ-Induce Hyperglycemia. Shamshoum, Hesham. University of Guelph.
Mobiiliterveydenhuollon mahdollisuudet ja haasteet kehitysmaissa. Koivisto, V. (Vilina). University of Oulu.
Enhancing the situational awareness of the active distribution network . Khan, Maman Ahmad. National University of Ireland – Galway.
GRWD1 mediates Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus epigenetic reprogramming in cellular transformation. Wei, Shan. University of Pittsburgh.
Effects of Self-Monitoring and Behavior Specific Praise Interventions for Students with Behavior Problems. Riley, Megan. City University of Seattle.
Adipose stem cell-derived extracellular matrix – comparative characterization and evaluation as a biomaterial . Nellinger, Svenja. Universität Tübingen.
Evaluating the Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education in Achieving the Goal of Equitable Access to Quality Education in the Sindh, Pakistan. Rind, Gul Muhammad. Miami University.
Development and application of a microfluidic single-cell cultivation device to simulate dynamic environmental conditions for Corynebacterium glutamicum. Täuber, Sarah. Universität Bielefeld.
Faculty and student perceptions of the effectiveness of online instruction during the COVID-19 pandemic and the new paradigm of higher education in the post-COVID era  – A mixed methods study. Yan, Meng. Cleveland State University.
An Inner Metric Analysis of Meter in the Music of Alexander Scriabin. Bell, Bryan Jacob. Kent State University.
Examining the effect of Drums Alive® intervention on verbal communication and task engagement in children with autism spectrum disorder. Yang, Qin. Texas Woman's University.
Design Appropriation in the Fashion Industry: The Role of Social Media as a Platform to Aid Designers. Kesic, Nina. Kent State University.
Content and Context in Children’s Screen Time and Relations to Academic Skills. Coulanges, Linsah. University of Pittsburgh.
Miten rakennetaan menestyviä työnantajabrändejä?:työnantajabrändääminen prosessina. Niskanen, J. (Joel). University of Oulu.
Investigating nucleolar dynamics in karyotypically normal human cells by fluorescent protein tagging of genes encoding key nucleolar proteins . Fladerer, Sebastian Johannes. National University of Ireland – Galway.
Polymorphismen des GP6 Gens in Assoziation mit der thrombozytären Expression des Glykoproteins VI und kardiovaskulären Ereignissen . Schäfer, Katharina. Universität Tübingen.
Musiikilliset mahdollisuudet tunteiden säätelytaitojen tukena esi- ja alkuopetuksessa. Alamikkelä, N. (Niklas). University of Oulu.
Kerrostalo Kempeleen Vihiluotoon. Martikainen, H. (Hanna). University of Oulu.
Avointen oppimisympäristöjen luomat haasteet oppimiselle. Taskila, H. (Henrik). University of Oulu.
Enhancement of Traffic Signal Retiming Process Using Novel Methods and Traffic Signal Performance Measures. Dobrota, Nemanja. University of Pittsburgh.
Satellite remote sensing of plant functional diversity. Hauser, L.T. Leiden University.
Myelodysplastisches Syndrom oder reaktive Zytopenie? Einsatz des targeted Next Generation Sequencing für ein häufiges diagnostisches Dilemma . Meca, Vanessa Julia. Universität Tübingen.
Rhetorics of Complete Disorder in Post-Ferguson America. Athanasopoulos, Charles. University of Pittsburgh.
The role of the individual TOM subunits in the association of PINK1 with depolarized mitochondria . Maruszczak, Klaudia Katarzyna. Universität Tübingen.
Historiallinen mielikuvitus R. G. Collingwoodin historianfilosofiassa. Merikukka, M. (Miia). University of Oulu.
NEURAL CORRELATES OF PHONETIC-INTENSITY ENCODING. Dastolfo-Hromack, Christina. University of Pittsburgh.
Grid-edge Monitoring and Control for Enhancement of LV Network Performance with High Renewable Energy Penetration. Tâm, Mai Thanh. Eindhoven University of Technology.
Pedagogy of Entanglement: A Response to the Complex Societal Challenges that Permeate Our Lives. Wessels, Koen. University Utrecht.
Improving spatial assessment of vulnerability to urban heat stress: Developing a Heat Vulnerability Index for Greater Manchester. Brown, Charlotte Mary. University of Manchester.
Garment Therapy: Understanding the Therapeutic Connections Between Garments, Anxiety and Depression. Mairura, Joy. Kent State University.
Emergent behavior of weakly multivalent nanoparticles. Hamming, P.H. Erik. University of Twente.
Diseño de una propuesta de enseñanza para mejorar la comprensión de textos científicos de estudiantes en formación de Ciencias. Barros Escalona, Ana Mercedes. Universidad de Burgos.
Local Hemodynamic Microenvironment in Bioresorbable Scaffolds. Tenekecioğlu, Erhan. Erasmus University.
Race and the Romanesque: Visualizing Blackness Between Northern Europe and the Mediterranean, 1000-1250. Lombard, Jacqueline Marie. University of Pittsburgh.
Leukemiaan sairastuneen lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen. Partanen, E. (Emilia). University of Oulu.
Videopelien ja pelillistämisen vaikutukset opetukseen ja opiskelumotivaatioon. Lämsä, T. (Tommi). University of Oulu.
Evaluation des Effektes der Applikation von Faktor XIII Präparaten im Rahmen von Blutungssituationen in der Intensivmedizin . Hosch, Luisa Katharina. Universität Tübingen.
Studies of the Ionised Interstellar Medium at Low Radio Frequencies using LOFAR. Donner, Julian. Universität Bielefeld.
Evaluating and Improving the Viability of Machine Learning to Solve Chemical Problems. Folmsbee, Dakota Lee. University of Pittsburgh.
Die Interaktion von 14-3-3 Proteinen mit NON-PHOTOTROPIC HYPOCOTYL 3: Untersuchungen zur Komplexbildung und funktionellen Bedeutung . Schmidt, Tanja. Universität Tübingen.
Teknologisen oppimisympäristön vaikutukset opettajiin ja oppilaisiin. Kauppinen, J. (Jussi). University of Oulu.
Juggle or Struggle: Vulnerability to Developing Symptoms of Burnout and Depression in Elite Athletes . Granz, Hanna Lena. Universität Tübingen.
As editoras na era digital: relatório de estágio na editora Trinta por uma Linha . Silva, Marta Gláucia Alves de Aguiar e. Universidade de Aveiro.
The Strands of Time (Percussion Concerto). Humphries, Robert Frederick, II. Kent State University.
AGENT-BASED MODELLING FOR FINANCIAL MARKETS WITH HETEROGENEOUS AGENTS: CALIBRATION AND SIMULATION. Wang, Yu. University of Manchester.
Desimaalilukujen hallinnan kehittäminen intervention avulla seitsemännellä luokalla. Kuivamäki, K. (Katariina). University of Oulu.
Akkuteknologian hyödyntäminen aurinkosähkön pientuotannossa. Kuula, S. (Sini). University of Oulu.
Causal effect of changes in industrial air pollution on asthma rates in Western Pennsylvania. Kuzemchak, Margaret C. University of Pittsburgh.
Successful induction of human chemically induced liver progenitors with small molecules from damaged liver : 障害肝から小分子化合物を用いて化学的に誘導した肝前駆細胞の作成. 三好, 敬之. Nagasaki University.
Predictive factor of recurrence after endoscopic papillectomy for ampullary neoplasms : 十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視鏡的乳頭部切除術後の再発予測因子. 髙橋, 孝輔. Nagasaki University.
Toward understanding of the positive regulation of ATP-sensitive K+ channels with regard to physiology and pathophysiology of the pancreatic β-cell . Sikimic, Jelena. Universität Tübingen.
Explainable Artificial Intelligence to predict clinical outcomes for adults with Type 1 diabetes. Ihalapathirana, A. (Anusha). University of Oulu.
Kaikkee kivaa:Etelä-Karjalan kansalaisopiston kurssikuvauksissa aktivoituvat diskurssit. Leinonen, K. (Kaisa). University of Oulu.
Escala de avaliação de competências comunicativas: contributos para a validação na perturbação do espectro do autismo . Oliveira, Diana Moita. Universidade de Aveiro.
Understanding Al Qaeda in the Islamic Maghreb: responses to terrorist tactics and insurgent strategies. Boeke, S. Leiden University.
Normativity and Rationality – Analyzing the Norms for Disagreements and Judgment Suspension. Wang, Yuzhou. Bowling Green State University.
Polvinivelrikko ja sen toteamiseen sekä etenemisen ennustamiseen kehitetyt tekoälysovellukset. Vorimo, T. (Timi). University of Oulu.
Towards the Automation of Expanding Dynamic Network Models with Knowledge from Literature. Ahmed, Yasmine. University of Pittsburgh.
Effect of Chemical Modification on the Rheology of Aqueous Dispersions of Phytoglycogen Nanoparticles. Shamana, Hurmiz. University of Guelph.
”Kukaan lapsi ei käyttäydy haastavasti tarkoituksella, vaan kaikelle löytyy selittävä tekijä.”:varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia haastavista kasvatustilanteista. Holappa, N. (Noora). University of Oulu.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,264,592 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: