Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

October 3, 2022. OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers and robots, and is currently taking some steps to minimize their impact on the system. This may require you to click through some security screen. Our apologies for any inconvenience.

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

När platserna inte räcker till : En kvalitativ studie om gatekeeping inom dansvärlden. Yttersjö, Linn. Södertörn University.
Mechanistic Understanding of Neurobehavioral Effects of Insecticides on the Larvae of Zebrafish (Danio rerio). Könemann, Sarah-Katharina. EPFL.
The tensor rank problem over the quaternions. Liang, YG. University of Manitoba.
Lagrådets inverkan på lagstiftningsprocessen : En kvalitativ analys av Lagrådets samverkan med riksdag och regering. Rosell, Hugo. Uppsala University.
The digestibility of phytoplankton and ice algae by the bivalve Macoma balthica in Alaska. Betournay, Scott H. East Carolina University.
Image Representations in Deep Neural Networks and their Applications to Neural Data Modelling . Ustyuzhaninov, Ivan. Universität Tübingen.
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av palliativ vård : En litteratursammanställning av vetenskapliga artiklar. Fri, Mimmi Nilsson. Linnaeus University.
124Xe Angular Correlation Analysis and Development of the Detector Array for Energy Measurements Of Neutrons (DAEMON). Radich, Allison Jane. University of Guelph.
Recharting the Judicial Enforcement of the European Social Charter at the National Level: renewed dynamics for the protection of economic and social rights in Europe. Papadopoulos, Nikolaos A. Maastricht University.
Quantum fine-grained complexity. Patro, S. NARCIS.
Unettomuus yksilön ongelmana:unen ja unettomuuden kehykset Helsingin Sanomissa vuonna 2021. Laitinen, O. (Olli). University of Oulu.
Female Former Child Soldiers Perception of Power : Females captured by the LRA's attitudes towards the people in power in the bush and its effects on them as women. Gustafsson, Ebba. Linnaeus University.
Designing and Implementing Technology-enhanced Language Teaching Tasks in the Context of Chinese Higher Education. Liu, Ting . University of New South Wales.
Crowdfunding - den perifera eller centrala vägen? : En studie om beslutsprocesser inom equity- och debtbaserad crowdfunding. Ayorinde, Shadé. Södertörn University.
Generative Adversarial Networks for Diverse and Explainable Text-to-Image Generation. Zhang, Zhenxing. University of Groningen.
Especificación del modelo de habilidades, motivación y oportunidades (AMO) como multiplicativo o aditivo y comprobación de su validez en su aplicación a las prácticas de alta implicación de recursos humanos enfocadas a la mejora continua . Martínez Tomás, Juan. Universitat Politècnica de València.
Effekten av bäckenbottenträning hos kvinnor med postnatal urininkontinens : En litteraturstudie. Liikala, November. Uppsala University.
Towards Realistic Datasets forClassification of VPN Traffic : The Effects of Background Noise on Website Fingerprinting Attacks. Sandquist, Christoffer. Karlstad University.
Perinnejärjestelmien määritys ja niiden ongelmat organisaatioissa. Konttila, J. (Joonas). University of Oulu.
Exploring children’s experiences of gender and heteronormative disruptive texts in early years classrooms. Trottier, Nicole. University of Manitoba.
Antioxidant activity of selenium-enriched soybean proteins and the effect of selenomethionine on food allergy. Zhao, Xiaoli. University Utrecht.
Socio-Ecological Vulnerability, Migration and Social Protection: An Examination of Fisheries-Based Livelihoods in Coastal Bangladesh. Haque, A. K. Iftekharul. University of Ottawa.
University of Manitoba Graduate Fellowship (UMGSF), University of Manitoba International Graduate Student Scholarship, IDRC Doctoral Research Award. Landivar, Natalia. University of Manitoba.
RAF induced vascular endothelial growth factor augments Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV/HHV-8) infection. Hamden, Khalief Edward. East Carolina University.
A career in surgery for malignant pleural mesothelioma. Maat, A.P.W.M. Erasmus University Rotterdam (EUR).
The Relationship of Student Loan Borrowing and Financial Stress Among Undergraduate Student Segments. Kluska, Paige. The Ohio State University.
Ihmisen evoluutiohistoria DNA:n valossa. Turunen, J.O. (Jasmin Oona). University of Oulu.
Development of an algorithm to predict appendicular lean mass (ALM) from regional spine and hip DXA scans. Rossum, Krista. University of Manitoba.
Universitetsstudenters copingstrategier vid studierelaterad stress. Aspsund, Felicia. Mälardalen University.
Design, Fabrication, and Mechanical Analysis of Intertwined and Frictional Micro-Architected Materials. Moestopo, Widianto Putra. Caltech.
Gentrification Causes Social Class Disparities in Belonging. Song, Rachel. University of Washington.
Phylogenetic relationships of dart-poison frogs via evidence from cytochrome B, 16S rRNA, and 12S rRNA gene regions of mitrochondrial DNA. Clough, Mark E. East Carolina University.
The road to employability : student voices amidst institutional discourse. Bobadilla Sandoval, Catalina. University of British Columbia.
Effekter på proprioceptionen efter ett 4-veckors träningsprogram för manliga elitfotbollsspelare med tidigare fotledsdistorsion : En experimentell pilotstudie. Carlsson, Viktor. Luleå University of Technology.
Signaling Mechanisms of Polyspermy Blocks. Bainbridge, Rachel E. University of Pittsburgh.
Välkommen hit, välkommen hem : En kvalitativ studie om lärares uppfattning omintroduktionsprocessen på en svensk utlandsskola. Davidsson, Jesper. Uppsala University.
”Täällä on merkitystä mihin sukuun synnyt, se vaikuttaa kaikkeen.”:historiatietoisuuden muotoutuminen ja merkitykset Suomen saamelaisalueen tyttöjen elämässä. Ristaniemi, H. (Helena). University of Oulu.
Kvinnors upplevelse av en genomgången hjärtinfarkt : En litteraturöversikt. Bråhn, Anna. Jönköping University.
Inget lärande utan lek och lekfullhet : Förskollärares perspektiv på lekens betydelse för barn i relation till utveckling och lärande. Eriksson, Fanny. University of Gävle.
”Ope, voiko kuunnella samalla musaa kun tekee tehtäviä?”:taustamusiikin vaikutus keskittymiseen oppimisen aikana. Saarinen, V-P. (Ville-Pekka). University of Oulu.
Microtubules in Motion: dynamics and diversity of the microtubule cytoskeleton. Jansen, Klara Isabel. University Utrecht.
Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters erfarenheter av stickskador : En litteraturstudie. Flymén, Johanna. Malmö University.
Skriftspråk i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare kan arbeta för att barn ska utveckla ett intresse för skriftspråk i förskolan. Munklinde, Pernilla. Mälardalen University.
Life Guideline -Improving international students’ social integration through design. So, Chak Pan. Linnaeus University.
Barns rättigheter till en likvärdig utbildning : En studie om barnets rätt till hjälpmedel och stöd. Sköld, Emelie. University of Gävle.
Unidades de ensino potencialmente significativas para o ensino e a aprendizagem de sistemas de equações do 1º grau fundamentada na teoria de aprendizagem significativa crítica. Da Rocha Chirone, Adriana Regina. Universidad de Burgos.
Tillfällig underhållning eller viktig vägledning? : En intervjustudie om ungdomars valkompassanvändning. Arvids, Matilda. Uppsala University.
Engineering Chinese Hamster Ovary cell recombinant protein glycosylation. Gupta, Shivani. University of British Columbia.
DISCERNING THE RELATIVE THREAT OF DIFFERENT NETWORK BASED CYBER-ATTACKS, A STUDY OF MOTIVATION, ATTRIBUTION, AND ANONYMITY OF HACKERS. Weathersby, Aaron. Marymount University.
Kielen vaikutus musiikkiin. Määttänen, N. (Nestori). University of Oulu.
Artificial Transactional Data Generation for Benchmarking Algorithms. Lundgren, Veronica. Umeå University.
Suomalainen kouluinstituutio heteronormatiivisuuden toisintajana. Koivupuu, N. (Niina). University of Oulu.
Aquaporins - from ion channels to human cancers. Nourmohammadi, Saeed. University of Adelaide.
Testing of the Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical (THMC) Behavior of Lime-Treated Subgrade Marine Clays Subjected to Environmental Stresses. Tunono, Chanda. University of Ottawa.
Synen på jämställdhet i svensk politik : En kvalitativ studie av fyra riksdagspartiers jämställdhetspolitik. Johansson, Hannah. Linnaeus University.
Maximum voluntary bite force and hand grip strength in resistance-trained young adults : <em>A pilot study</em>. Hagen, Anton. Umeå University.
Intrinsic and extrinsic factors driving leukaemogenesis. Weinhäuser, Isabel. University of Groningen.
Social vulnerability of coastal North Carolina to storm surge flooding. Cain, Jessica Ann. East Carolina University.
The effect of non-humanoid size cues for the perception of physics plausibility in virtual reality. Pouke, S. (Sakaria). University of Oulu.
Multi-Timescale Accelerated Dynamics and Trajectory Analysis of Alloy Surface Transformations Using Novel Interatomic Potentials. Garza, Richard B. University of Pittsburgh.
Development of an automated debug log processing system for CSI mechanism. Kyllönen, M. (Markus). University of Oulu.
Transspråkande arbetssätt i förskolan : <em>En kvalitativ studie om förskollärares transspråkande arbetssätt för att främja barns språkutveckling </em>. Taya, Jackelyn Stephanie Ramon. Linnaeus University.
Pathophysiology of the inflammatory response in the ventricles and atria in cardiac disease. Wu, Linghe. NARCIS.
Development of cost-effective nano-bainitic steels. Abdelaziz, Mohamad Akram Awad. Technische Universität Dortmund.
Construire le futur des usager.ère.s de ressources en santé mentale au Québec : la perspective des intervenant.e.s. Therrien, Gabrielle. University of Ottawa.
"Samverkan kring heder är A och O" : En kvalitativ studie om samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck. Michel, Sararoz. Jönköping University.
Efficient methods for the operation of active distribution networks in unsymmetric and uncertain states. Fahmy, Sherif Alaa Salaheldin. EPFL.
Obtención de fibra alimentaria a partir del subproducto de la industria citrícola, a través de la aplicación de diferentes tecnologías de extracción. Pérez Pirotto, Claudia. Universitat Politècnica de València.
Fronteras permeables entre la novela y el teatro mediterráneos: Estudio comparativo de Cervantes y Pirandello. Theodoritsi, Maria. University of Ottawa.
Sexualitet, samtycke och relationer : en tematisk och didaktisk analys av Sally Rooneys Samtal med vänner och Normala människor. Sädbom, Lovisa. Örebro University.
Samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och Växjö kommun : En kvalitativ intervjustudie om hur de utvalda civilsamhällesorganisationerna jobbar med integration i Växjö, samt vilken interaktion civilsamhällesorganisationer har med Växjö kommunen. Rasheed, Shapool. Linnaeus University.
FibroSensing Dynamic Soft Reservoir (FSDSR): A bio-sensing drug delivery device for monitoring the foreign body response in real time . Beatty, Rachel. National University of Ireland – Galway.
Interactions of amyloid peptides with lipid membranes. Yang, Yanxing. New Jersey Institute of Technology.
State Estimation and Thermal Fault Detection for Lithium-Ion Battery Packs: A Deep Neural Network Approach. Naguib, Mina Gamal. McMaster University.
Contribution to Graph-based Multi-view Clustering: Algorithms and Applications . El Hajjar, Sally. Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco.
Characterizing and Modelling Quantum Dashes for InP-Based Semiconductor Lasers. Obhi, Ras-Jeevan Kaur. University of Ottawa.
Villkorad representation? : En inblick i den diskriminering ledamöter med utländsk bakgrund utsätts för i sitt riksdagsarbete. Albertsson, Matilda. Uppsala University.
Navigation using Radio-Frequency Observables from LEO Constellations with Possible Aiding from an Inertial Navigation System. McLemore, Brian Kenneth. Virginia Tech.
Laitesuunnittelu lampaanjalan kinematiikan tutkimuksiin. Pelttari, S. (Sara). University of Oulu.
Die Verbesserung der Körperunzufriedenheit bei Frauen mit Übergewicht und Adipositas: Eine Kombination aus Interventionsstudie und experimenteller Untersuchung . Baur, Julia Maria. Universität Tübingen.
Efficient Learning Algorithms for Training Large-Scale and High-Dimensional Machine Learning Models. Bao, Runxue. University of Pittsburgh.
Redefining Safety: A Reproductive Justice Ethics of Care Approach to Maternal Health. Balskus, Elizabeth. Duquesne University.
Detektion direkter oraler Antikoagulanzien mittels Point-of-Care Diagnostik (ClotPro®). Wagner, Daniela Maria. Ludwig-Maximilians-Universität.
"Sund stolthet" : En framinganalys av Socialdemokraternas valkampanjer 2018 och 2022. Hedenius, Lova. Uppsala University.
En studie om bostadsrättsföreningens ekonomi som värdepåverkande faktor för bostadsrätter. Cederin, Henrik. Karlstad University.
Code comment generation by incorporating pre-defined application programming interface documentation. Shahbazi, Ramin. University of British Columbia.
Aplicación del doble y triple picado al clarinete. Estudio longitudinal prospectivo sobre los resultados del aprendizaje de la técnica en clarinetistas . Marín Conesa, Isabel. Universitat Politècnica de València.
Methodology Development for Improving the Performance of Critical Classification Applications. Afrose, Sharmin. Virginia Tech.
Three Essays on Price Discovery, Stock Liquidity, and Crash Risk. Seruset, Marco. Universität Passau.
MetaStackVis: Visually-Assisted Performance Evaluation of Metamodels in Stacking Ensemble Learning. Ploshchik, Ilya. Linnaeus University.
Maniera Etrusca: Gardens, Vernacular Landscape, and Regional Identity in Sixteenth Century Tuscia. Coty, Katherine Michelle. University of Washington.
Developing and evaluating AR game from consumer behavior perspectives. Kallio, J. (Janne). University of Oulu.
Charakteristika der kephalometrischen Entwicklung von Spaltkindern vor, während und nach der pubertären Wachstumsphase und deren Veränderung . Kretschmer, Corinna. Universität Tübingen.
Tysklands förändrade utrikespolitik efter 2014 : En fallstudie om hur Tysklands utrikespolitik har förändrats sedan Rysslands annektering av Krimhalvön. Sjöberg, Rebecka. Linnaeus University.
Towards Universal Probabilistic Programming with Message Passing on Factor Graphs. Akbayrak, Semih. Eindhoven University of Technology.
The effects of silvicultural practices and stand development on surface water storage in forested wetland flats. Farley, Paul M. East Carolina University.
"It's alive!" : Hur Frankensteinberättelsen förändrats från Mary Shelleys originaltext till <em>Mary Shelley’s Frankenstein</em> genom tre andra filmatiseringar. Lindalen, Simon Thonander. Karlstad University.
Attaching soft to hard: A multimodal correlative investigation of the tendon-bone interface. Tits, Alexandra. Université de Liège.
Factores de riesgo psicosocial y síntomas musculoesqueléticos en el personal administrativo de una empresa colombiana de planes de viaje, 2022. Cardona Alba, Diana Carolina. Universidad del Rosario.
Evaluation of constraint effects on the T0 temperature of miniature SE(N)T specimens. Veijola, T. (Timo). University of Oulu.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,426,843 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: