Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

October 3, 2022. OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers and robots, and is currently taking some steps to minimize their impact on the system. This may require you to click through some security screen. Our apologies for any inconvenience.

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

EEG-laitteiston testaaminen. Nykänen, Aapeli. Theseus.
Kieliasun merkitys markkinointiviestinnässä. Laurila, Silvia. Theseus.
Turvallinen seksuaalikäyttäytyminen: opetustuokio lastensuojeluyksikkö Paikkiksen nuorille. Backman, Ronja. Theseus.
Suomen energia-alan yhtiöiden reaktiot Ukrainan sotaan ja niistä viestintä. Kuha, Miro. Theseus.
Liiketoimintasuunnitelma kuntosaliyritykselle. Mustonen, Juha. Theseus.
Jouni Koskinen: Oluiden maailma. Lehtinen, Anikó. Olutposti media.
”Nyt mä ylipäätään mietin tulevaisuutta”: menetelmät jalkautuvassa autotyöskentelyssä – nuorten kokemukset FUTU-autosta. Mäkeläinen, Annika. Theseus.
Ikäihmisten kokemus osallisuudesta palvelutalossa. Hiltunen, Erica. Theseus.
INVESTIGATION OF DIFFERENT DATA DRIVEN APPROACHES FOR MODELING ENGINEERED SYSTEMS. Zinage, Shrenik Vijaykumar. Purdue University.
Suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi varastohallissa. Kinnarinen, Kalle. Theseus.
Imago tilassa: miten tilasuunnittelulla voi vaikuttaa imagon kehittymiseen toimiston asiakastiloissa? Vihko, Maria. Theseus.
Microsoft Teamsin jalkauttaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Mäkelä, Vilma. Theseus.
Short-Term Volunteering: Dominant Discourse and the Practical Realities of Enacting Development in Ghana. Houghton, Stephanie. La Trobe University.
Alustava ympäristökatselmus. Hirvonen, Meri. Theseus.
VIMMA – Musiikkiyhtye artivismin välineenä. Jouste, Pessi. Theseus.
The analysis of location in a science an technology park on sustainability performance through knowledge spillovers and absorptive capacity. Fernández-Yáñez, José María. Universitat Jaume I.
Frequency Comb Experiments and Radio Frequency Instrumentation Analysis for Optical Atomic Clocks. Schneider, Ryan J. Purdue University.
Raiskauksen uhrin kohtaaminen : "kohtaamiset ensipartion kanssa voivat olla parantavia kokemuksia" Puolakka, Joonas. Theseus.
Tarvekiven irrotusmenetelmien kustannusvertailu. Salmela, Jouni. Theseus.
Ammatillisen oppilaitoksen ja yrityksen välisen yhteistyön kehittäminen: case: Turun ammatti-instituutti: kauneudenhoitoala ja Turun Osuuskauppa: Sokos Wiklund, kosmetiikka. Parkkonen, Veera. Theseus.
The Application and Implementation of the Kaizen Model. Otomo, Kyoko. Theseus.
Enabling location-independent work in a municipally owned rental housing company : how to ensure the company’s ability to operate in exceptional circumstances. Jäntti, Ville. Theseus.
Sosiaalihuollon avopalveluita tarjoavan yrityksen perustaminen. Nieminen, Nina. Theseus.
Sistema penal, ciudadanía activa y desigualdad. Un estudio sobre participación popular en el sistema penal. Posibilidades y límites. Penna, Gonzalo. Universitat de Barcelona.
Videopelien sovittaminen televisioon: sovittamisen käsikirjoitukselliset haasteet. Heinonen, Johannes. Theseus.
The impact of manpower shortage in the healthcare industry. Erestain, Lovilla. Theseus.
Suomalaisten rahastosijoittamisen muutokset koronapandemian aikana. Lehti, Sofia. Theseus.
An exploration of the employment of faith and science through the major strands of religion and psychology. Winning, Anthony P. Macquarie University.
Co-designing planning support tools for stakeholder engagement in collaborative spatial planning processes. Aguilar, R. University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel . Tuulik, Maria. Tartu University.
Yritysasiakkuuksien hallinta. Tukeva, Lauri. Theseus.
Kuvien generointi neuroverkkojen avulla. Siitonen, Tapio. Theseus.
Bluetooth Low Energy -laitteiden ja Android-mobiililaitteiden välinen kommunikaatio. Salonen, Terhi. Theseus.
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO PARA CLUBES DESPORTIVOS EM MOVIMENTO. [No author]. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
Digital marketing strategy for Junamajoitus Haukka. Haukka, Alex. Theseus.
Traffic accident victims and polytrauma patients: injury patterns, outcome and their influencing factors. Leijdesdorff, H.A. Leiden University.
Saavutettavan käyttöliittymän toteuttaminen Reactilla. Uotila, Anssi. Theseus.
Hortus ager pauperis erat: subsistence and commercial production in the urban gardens of first century AD Pompeii. Venner, Jessica Louise. University of Birmingham.
Älypuhelimen ja mobiilisovellusten hyödyntäminen pop/jazz-laulun oppimisprosessissa. Jaakkonen, Maria. Theseus.
Digitaalinen ohjemateriaali synnytyksen käynnistyksestä. Tuisku, Riina. Theseus.
A Quality Improvement Project Implementing Obesity Practice Guidelines in a Primary Care Setting. Fore, Latonya. Kent State University.
Elements of travel vlogs that impact LAB University of Applied Sciences student’s travel destinations choice. Tran, Khue. Theseus.
The Integrated Information Theory of consciousness: a philosophical assessment. NEGRO, NICCOLO. Monash University.
Factors that Impact Department of Veterans Affairs Reasonable Accommodation Coordinators' Practice and Training Needs with Fulfilling Requests for Workplace Disability Related Accommodation. Woo, Christine. Kent State University.
Yhteisöjen kehittäminen organisaatioihin. Mannonen, Suvi. Theseus.
Classifying smart buildings. Mölsä, Airi. Theseus.
Targeting Protein-Protein Interactions in Kinase Domains with DNA-Encoded Library Approaches for Therapeutics and Diagnostics. Sun, Yixing. Purdue University.
Terässenkkavaunun tiedonsiirto. Junttila, Mika. Theseus.
Toista itseäsi : tutkimus delay-efektin mahdollisuuksista ja rajoitteista. Haanperä, Julius. Theseus.
Predicting pregnancy outcomes using longitudinal biomarkers: analysis of urinary human chorionic gonadotrophin levels in normal and failing pregnancies. Ashra, Nuzhat B. University of Leicester.
Ilman vaikutus nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän hyötysuhteeseen. Koistinen, Niko. Theseus.
Asiakaskysely taide- ja kulttuurikeskuksen asiakkaille. Koskinen, Riitta. Theseus.
Novi-ohjelmiston automaattinen julkaisu CI/CD-putken avulla. Kujanpää, Hannu. Theseus.
Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. Mähönen, Julia. Theseus.
Trait Self-Reflection and Psychological Health. Hall, Andy. Macquarie University.
Luonnonyrttien ja erikoisluonnontuotteiden hyödyntäminen matkailun ohjelma-ja hyvinvointipalveluissa: nykytilanne ja kehittämismahdollisuuksia Suomessa. Bister, Tero. Theseus.
Nuorten yleistynyt ahdistuneisuushäiriö: Posteri Riverian opiskelijoille yleistyneen ahdistuneisuushäiriön tunnistamiseksi. Keronen, Mari. Theseus.
The effect of leading-edge tubercles on airfoil aerodynamic performance. Mehregan, Payam. École de technologie supérieure.
Koneenpalvelusolujen robottivarustelun modularisointi ja standardisointi. Hukka, Tatu. Theseus.
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus kuntien maankäytön suunnittelussa. Rautio, Päivi. Theseus.
Laskuri käytettyjen polkupyörien hinnoitteluun. Halme, Sasu. Theseus.
Tapahtumakonseptin luominen : Case: Myllysaaren hyvinvointipäivät. Tynjä, Amanda. Theseus.
Terveyden edistäminen diakonissan työssä: seurakuntien diakonissojen kokemuksia. Pieviläinen, Silja. Theseus.
Promoting metacognition in extensive and academic reading for EAP students: a mixed-methods study. Brigg, Paul. Macquarie University.
Tarkastuspiste : Nokian Raskaat Renkaat. Metsäkylä, Erkka. Theseus.
Factor affecting Vietnamese people's intention to use E-Wallet. Case company: MOMO Vietnam. Nguyen, Thuy. Theseus.
Sputnik Planitia as a probe for Pluto’s internal evolution. Denton, Camille Adeene. Purdue University.
Visuaalisen tulostaulun luonti tilitoimiston asiakasyrityksille: -Case Relion Oy. Saarinen, Ville. Theseus.
Taimitarha-alan houkuttavuus puutarha-alan opiskelijalle. Näsi, Sanna. Theseus.
The X-Culture project from the participants’ point of view: Team integration and collaboration processes. Mensiitova, Assem. Theseus.
Study on the Current Status of Taekwondo in Guangzhou. Chen, YongFeng. Theseus.
Operation of Microgrids with Conventional and Virtual Energy Storage Systems. Cordova, Samuel. University of Waterloo.
Visual Knowledge Learning. Chen, Xinlei. Carnegie Mellon University.
Transparency of second tier suppliers in textile industry. Qvist, Telma. Theseus.
Jalkaterveys rakennusalalla : rakennusalan ammattilaisten jalkaterveyden tilan selvittäminen YIT Oy:llä. Pekkanen, Sanni. Theseus.
Nuorten perheiden kokemukset pankkipalveluista omistaja-asiakasyksikössä. Heinonen, Joonas. Theseus.
Markkinointikampanjan suunnittelun tehostaminen päätöksenteon ilmiöitä hyödyntämällä. Kahra, Noora. Theseus.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysalan pk-yrittäjien esteet hyvinvointiteknologian käyttöönotolle. Golnick-Laitinen, Jenni. Theseus.
Effects Of Virtual Reality (VR) On The Intention To Donate Money And Time: The Role Of Empathy, Guilt, Responsibility And Social Exclusion. Kandaurova, Maria. Toronto Metropolitan University.
Äitiysfysioterapeuttien käsityksiä luottamussuhteen rakentumisesta. Tenhunen, Emma. Theseus.
The hissing behaviour of great tit (Parus major) females reflects behavioural phenotype and breeding success in a wild population . Hein, Kaarin. Tartu University.
Tiedolla johtaminen asiamiespostissa – Case Yritys X. Koovit, Laura. Theseus.
Vesiosuuskuntien omaisuudenhallintatyökalu. Huttunen, Jani-Aleksi. Theseus.
Black Male Teachers and Their Ability to Break Limitations: A Critical Study into Why Black Male Teachers Choose to Stay in Education Despite the Barriers and Stereotypes Faced in Public School Districts of New Jersey. Lewis, Steven. Seton Hall University.
Kaarinan kaupungin uinnin opetussuunnitelmien muutosten vaikutukset lasten uimataitoon. Häkkilä, Mikko. Theseus.
My Year As a Team Manager For AIK Women’s Team Spring Season 2022. Tegnér, Tim. Theseus.
MYC as a Master Regulator of Dormancy in Triple Negative Breast Cancer. Roelofs, Charlotte. La Trobe University.
Anturiverkkokurssi. Bulhan, Mustafa. Theseus.
Savukaasun lauhdutinjärjestelmän käyttö ja käytön optimointi. Torvinen, Teemu. Theseus.
Visuaalisen identiteetin suunnittelu sosiaalisessa mediassa operoivalle vaateyritykselle. Saari, Juho. Theseus.
Development of a synthetic wrist impact surrogate for sports applications. Leslie, Gemma Elizabeth. Manchester Metropolitan University.
TYÖYHTEISÖN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN TYÖNTEKIJÄLÄHTÖISESTI: OHJEISTUS HOITOHENKILÖKUNNALLE. Heiska, Sanna. Theseus.
Myyntiorganisaation motivaation johtaminen. Kajan, Eetu. Theseus.
Protecting a Corporate Network from Insider, Outsider and Collaborative Attacks. Hanna, Dalal. La Trobe University.
Small enterprises need a Digiboost. Björkholm, Michelle. Theseus.
Parametric and Non-Parametric Mixture of Regression Models for Agricultural Economic Data. Thongnim, Pattharaporn. University of Leicester.
Growing Value: Describing the Nature of the Relationship Between Street-Level Greenery and Housing Prices in Toronto. Bridgwater, Spencer. Toronto Metropolitan University.
Tarpeesta maksuun -prosessin kehittäminen Rauman kaupungilla. Leino, Sari. Theseus.
Pelkosenniemi liikkuu. Kuoksa, Emma. Theseus.
Ilta- ja yötyön vaikutukset hotellityöntekijälle : työntekijän näkökulma. Jakobsson, Jenni. Theseus.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,389,907 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: