Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

October 3, 2022. OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers and robots, and is currently taking some steps to minimize their impact on the system. This may require you to click through some security screen. Our apologies for any inconvenience.

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Takmarkanir á frjálsri för og dvöl EES- og EFTA- borgara á grundvelli allsherjarreglu eða almannaöryggis. Með hliðsjón af hagsmunamati skv. 2. mgr. 97. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016. Sunna Dís Örvarsdóttir 2001-. University of Iceland.
Virkistystoiminnan merkitys ikääntyneiden hyvinvoinnille : kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuusinen, Susanna. Theseus.
Palveluarkkitehtuurin nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden toteutussuunnitelman laadinta. Sammelvuo, Jaakko. Theseus.
Lääkkeenanto lapselle ravitsemusletkun kautta : toiminnallinen opinnäytetyö. Koskinen, Amanda. Theseus.
Comparator Data Characteristics and Testing Procedures for the Clinical Performance Evaluation of Continuous Glucose Monitoring Systems. Eichenlaub, Manuel; Pleus, Stefan; Rothenbühler, Martina; Bailey, Timothy; Bally, Lia; Brazg, Ronald; Bruttomesso, Daniela; Diem, Peter; Eriksson Boija, Elisabet; Fokkert, Marion; Haug, Cornelia; Hinzmann, Rolf; Jendle, Johan; Klonoff, David; Mader, Julia; Makris, Konstantinos; Moser, Othmar; Nichols, James; Nørgaard, Kirsten; Pemberton, John; Selvin, Elizabeth; Spanou, Loukia; Thomas, Andreas; Witthauer, Lilian; Slingerland, Robbert; Freckmann, Guido. University of California.
Raskone Oy:n Kuopion korjaamon kannattavuus. Jaakola, Jari. Theseus.
Adaptation Process of KuPS Foreign Football Players. Thiaw, Mame Seydina Issa Laye. Theseus.
The Experiences of Sexual and Gender Minority Participants With a Remote Biospecimen Collection Protocol. Panyanouvong, Nicholas; Lella, Paavani; Sunder, Gowri; Lubensky, Micah E; Dastur, Zubin; E. Aouizerat, Bradley; E. Lisha, Nadra; B. Neilands, Torsten; Flowers, Elena; Lunn, Mitchell R; Obedin-Maliver, Juno. University of California.
Pienen tai keskisuuren urheiluseuran strategiatyöprosessi. Rukkila, Sami. Theseus.
Rekrytoinnin kohtaanto-ongelma Pohjois-Savon työmarkkinoilla: Miksi työ ja tekijä eivät kohtaa matkailu-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palveluiden toimialalla? Holopainen, Jaana. Theseus.
The Rush to Reopen: Examining Reading Achievement Pre and Post Pandemic by Modality of Instruction. Reed, Tara. Youngstown State University.
Kokemuksia hybridityöstä ja sen merkityksestä yhteisöllisyydelle. Mehtovuori, Henna. Theseus.
Yhteisöllisyyden kehittäminen DiakonKylässä : Tapahtuma ikääntyneille yhteisöllisyyttä tukemassa ja yksinäisyyttä lievittämässä. Kuosa, Nilla. Theseus.
Oriola.com Reklamaatiotyökalun käyttäjäkokemustutkimus. Vettenranta, Nea. Theseus.
Pohjoissuomenkarjan rungon mittojen muutokset sadassa vuodessa : Louen lapinlehmien runkomitat verrattuna 1900-luvun alun kantakirja-aineistojen runkomittoihin. Perttunen, Ulla-Maija. Theseus.
Effects of Social Status on Concerns with Status Losses and Status Gains in Impaired Driving Scenarios: Loss Aversion and Deviance in Peer Groups. Lisk, Rachel Anne. University of Waterloo.
A plain language summary exploring a new treatment combination for untreated locally advanced or metastatic urothelial cancer: enfortumab vedotin plus pembrolizumab. Hoimes, Christopher; Flaig, Thomas; Milowsky, Matthew; Bilen, Mehmet; Gupta, Shilpa; Srinivas, Sandy; Merchan, Jaime; McKay, Rana; Petrylak, Daniel; Sasse, Carolyn; Moreno, Blanca; Yu, Yao; Carret, Anne-Sophie; Rosenberg, Jonathan. University of California.
[pt] ANÁLISE DE INCERTEZAS E REDUÇÃO DE CENÁRIOS EM ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE TAREFAS DE SONDAS MARÍTIMAS: UMA ABORDAGEM DE MACHINE LEARNING. RACHEL MARTINS VENTRIGLIA. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.
On the Keyword Extraction and Bias Analysis, Graph-based Exploration and Data Augmentation for Abusive Language Detection in Low-Resource Settings. Peña Sarracén, Gretel Liz de la. Universitat Politècnica de València.
Energiaturvelogistiikan urakointihankintaan liittyvät riskit. Pikkutupa, Petri. Theseus.
An integrated metagenomic, metabolomic and transcriptomic survey of Populus across genotypes and environments. Schadt, Christopher; Martin, Stanton; Carrell, Alyssa; Fortner, Allison; Hopp, Dan; Jacobson, Dan; Klingeman, Dawn; Kristy, Brandon; Phillips, Jana; Piatkowski, Bryan; Miller, Mark; Smith, Montana; Patil, Sujay; Flynn, Mark; Canon, Shane; Clum, Alicia; Mungall, Christopher; Pennacchio, Christa; Bowen, Benjamin; Louie, Katherine; Mayes, Melanie; Muchero, Wellington; Weston, David; Mitchell, Julie; Doktycz, Mitchel; Northen, Trent. University of California.
Uusien rahoitusneuvojien perehdytyssuunnitelma Pankki X:ssä. Ruoho, Sanna. Theseus.
Dynamics of Tribofilm Formation in Boundary Lubrication Investigated Using In Situ Measurements of the Friction Force and Contact Voltage. Tsai, Anna. University of California.
Opettajien kokema aivokuormitus ja sen hallinta : aineistoanalyysi. Ravantti, Kirsi. Theseus.
Alle 3-vuotiaan lapsen osallisuuden tukeminen leikin avulla eteläsuomalaisessa päiväkodissa. Kontunen, Ella; Laakkonen, Kiia. Theseus.
Túlkun staðlaðra samningsskilmála með hliðsjón af 36. gr. a.-c. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Alex Uni Haraldsson 2000-. University of Iceland.
Loss of GTF2I promotes neuronal apoptosis and synaptic reduction in human cellular models of neurodevelopment. Adams, Jason W; Vinokur, Annabelle; de Souza, Janaína S; Austria, Charles; Guerra, Bruno S; Herai, Roberto H; Wahlin, Karl J. University of California.
Live-cell biosensors based on the fluorescence lifetime of environment-sensing dyes. Mehl, Brian; Vairaprakash, Pothiappan; Li, Li; Hinde, Elizabeth; MacNevin, Christopher; Hsu, Chia-Wen; Liu, Bei; Hahn, Klaus. University of California.
Lisää aikaa potilaan vierellä : Selvitys henkilöstön työnjaon uudistamisen tarpeesta perusterveydenhuollon vuodeosastoilla. Sipilä, Heli. Theseus.
Reijolan uuden koulun vaihtoehtotarkastelu. Pääkkönen, Sini. Theseus.
Tekoäly tukena yritystoiminnan strategisessa ennakoinnissa. Kujala, Janne. Theseus.
Liikennekasvatuksen toteuttaminen toisen asteen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa : toteutusmalleja tutkinnon osiin. Honkanen, Eija. Theseus.
Dynamic operation of metal-supported solid oxide electrolysis cells. Zhu, Zhikuan; Hu, Boxun. University of California.
When Educational Images Don’t Reflect the Population: Phlegmasia Cerulea Dolens, a Case Report. Bornstein, Kasha; LaRosa, Elizabeth; Byrd, Kelsey; Laney, Daniel; Ferral, Hector. University of California.
Työttömien motivoituminen ja sitoutuminen mielen hyvinvointia edistävään ryhmätoimintaan : kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tuomainen, Sini-Tuulia. Theseus.
Naarasnevan mittausasemalla alkaa suonpohjien metsityksen monimuotoisuusvaikutusten ja N2O-päästöjen seuranta. Laasasenaho, Kari; Lauhanen, Risto; Lohila, Annalea; Minkkinen, Kari; Ojanen, Paavo; Aalto, Tuula. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
Localized and Widespread Chronic Pain in Sexual and Gender Minority People – An Analysis of The PRIDE Study. Chadwick, Andrea; Lisha, Nadra; Lubensky, Micah; Dastur, Zubin; Lunn, Mitchell; Obedin-Maliver, Juno. University of California.
Associations of fish and meat intake with iron and anaemia in Malawian children. Werner, E; Iannotti, Lora; Maleta, Kenneth; Stewart, Christine; Arnold, Charles. University of California.
Phasic locus coeruleus activity enhances trace fear conditioning by increasing dopamine release in the hippocampus. Wilmot, Jacob H; Diniz, Cassiano RAF; Crestani, Ana P; Puhger, Kyle R; Roshgadol, Jacob; Tian, Lin. University of California.
La representación de la Diosa en el arte feminista de los años sesenta y setenta en U.S.A.: Goddess Art. Menéndez Requeno, Elena. Universitat Politècnica de València.
Nuorten seurusteluväkivallan ennaltaehkäisy : kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Harvo, Hanna. Theseus.
Matkanhallintajärjestelmän vaatimusten määrittely käyttäjäkyselyjen ja -haastattelujen avulla. Kuikka, Jenni. Theseus.
Prominent tauopathy and intracellular β-amyloid accumulation triggered by genetic deletion of cathepsin D: implications for Alzheimer disease pathogenesis. Terron, Heather; Parikh, Sagar; Abdul-Hay, Samer; Sahara, Tomoko; Kang, Dongcheul; Dickson, Dennis; Saftig, Paul; LaFerla, Frank; Lane, Shelley. University of California.
Terveydenhuollon ammattilaisten kokemukset sosiaalityöntekijästä osana moniammatillista tiimimallia Seinäjoen sote-keskuksen vastaanottopalveluissa. Vuorenmaa, Heidi. Theseus.
Mass spectrometry-based exploration of novel interactors in ubiquitin-mediated processes. Siebert, Alexander. Ludwig-Maximilians-Universität.
Ympäristönhoitokoneen ohjaamon kippausmekanismin suunnittelu. Silander, Arttu. Theseus.
It Takes a Campus: Agility in the Development of Directed Self-Placement. Whitney, Kelly. University of California.
Päiväkoti-ikäisen ensiapu tapaturmatilanteissa : itseopiskelumateriaali. Korhonen, Iida. Theseus.
Kinetic studies of Char Gasification Reaction. Abosteif, Ziad. Technische Universität Bergakademie Freiberg.
Pk-yritysten vapaaehtoinen siirtyminen IFRS-standardiin. Palviainen, Anni. Theseus.
Trakeostomiapotilaan hoitotyö. Asikainen, Maria. Theseus.
Vannesahan tuotannon parantaminen. Pyhälä, Tomi. Theseus.
Fátækt á meðal aldraðra: Staða þekkingar. Kristjana Margrét Snorradóttir 1993-. University of Iceland.
Spliceosomal helicases DDX41/SACY-1 and PRP22/MOG-5 both contribute to proofreading against proximal 3 splice site usage. Osterhoudt, Kenneth; Bagno, Orazio; Katzman, Sol. University of California.
Microenvironment and therapeutic modulation of myelofibrosis in an experimental mouse model. Gobbo, Francesca and#60;1993and#62. Università di Bologna.
Robotisoidun pakkaussolun suunnittelu ja simulointi. Hakala, Laura. Theseus.
Etäkaveritoiminnan kehittäminen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa: etäryhmätoiminnan aloittajan opas. Hietaharju, Heli. Theseus.
Information for patients receiving chemotherapy. Hyrkäs, Suvi. Theseus.
Comparison between Traditional Machining and CNC Machining. Yao, Minyu. Theseus.
Samvinna eftir skilnað. Mikilvægi góðrar samvinnu foreldra eftir skilnað. Ásdís Ögmundsdóttir 1995-. University of Iceland.
500 markan olympiaraha vuodelta 1952, mielenkiintoinen aikalaisväärennös. Imppola, Jorma J. Suomen Numismaatikkoliitto ry.
Defining T cell receptor repertoires using nanovial-based binding and functional screening. Koo, Doyeon; Mao, Zhiyuan; Dimatteo, Robert; Noguchi, Miyako; Tsubamoto, Natalie; McLaughlin, Jami; Tran, Wendy; Lee, Sohyung; Cheng, Donghui; de Rutte, Joseph; Burton Sojo, Giselle; Di Carlo, Dino. University of California.
Samhæfðar upplýsingar við útskrift af sjúkrahúsi. María Guðmundsdóttir 2000-. University of Iceland.
Vastuullisuusraportointi Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:ssä. Nenonen, Anu. Theseus.
Farsældarlög fyrir fötluð börn. Katla Margrét Aradóttir 2000-. University of Iceland.
Pianon ääreen vuosien jälkeen. Vanhamäki-Hanhikoski, Johanna. Theseus.
Prosessien nykytilan kartoitus toiminnanohjausjärjestelmän vaihdosprojektissa. Vanha-aho, Emilia. Theseus.
Tampereen Pihapojat Oy:n liiketoiminnan kehittäminen verkkokauppaan laajentamalla : verkkokaupan ja verkkosivuston rakentaminen WordPress alustalle. Reittonen, Jasmine. Theseus.
Palautumisen rooli fyysisessä työssä : opas työkuormituksesta palautumiseen betonialan työntekijöille. Koivuniemi, Clarissa. Theseus.
Zero-Emission Trucks: Benefits Analysis and Policy Synergy Recommendations. Fulton, Lewis. University of California.
Möglichkeiten und Grenzen einer Integration sukzessionaler Prozesse bei der Renaturierung naturferner und durch die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina Ehrh.) beeinflusster Kiefernforste mit dem Blick auf die Minimierung der Eingriffsintensität. Hamm, Tobias. Technische Universität Dresden.
Sairaanhoitajana kriisityössä: opetusmateriaalia sairaanhoitajaopiskelijoille. Paasonen, Julia. Theseus.
Engir tveir eru eins: Ráðgjöf fyrir einhverf ungmenni á leið í framhaldsskóla. Sigríður Helga Jónasdóttir 1983-. University of Iceland.
Palkitsemisjärjestelmän muodostaminen. Malkamäki, Juha. Theseus.
ExaWind: Open‐source CFD for hybrid‐RANS/LES geometry‐resolved wind turbine simulations in atmospheric flows. Sharma, Ashesh; Brazell, Michael J; Vijayakumar, Ganesh; Ananthan, Shreyas; Cheung, Lawrence; deVelder, Nathaniel; de Frahan, Marc T Henry; Matula, Neil; Mullowney, Paul; Rood, Jon; Sakievich, Philip; Almgren, Ann; Crozier, Paul S. University of California.
Black hole scattering from Worldline Quantum Field Theory and the Classical Double Copy of Spinning particles. Comberiati, Francesco and#60;1994and#62. Università di Bologna.
Metsänhoidon uudistustarkastusten palautteenanto Metsä Groupilla. Pelttari, Jenni. Theseus.
Reversible non-volatile electronic switching in a near-room-temperature van der Waals ferromagnet. Wu, Han; Chen, Lei; Malinowski, Paul; Jang, Bo; Deng, Qinwen; Scott, Kirsty; Huang, Jianwei; Ruff, Jacob; He, Yu; Chen, Xiang; Hu, Chaowei; Yue, Ziqin; Oh, Ji; Teng, Xiaokun; Guo, Yucheng; Klemm, Mason; Shi, Chuqiao; Shi, Yue; Setty, Chandan; Werner, Tyler; Hashimoto, Makoto; Lu, Donghui; Yilmaz, Turgut; Vescovo, Elio; Xie, Yaofeng; Gao, Bin; Kono, Junichiro; Dai, Pengcheng; Han, Yimo; Xu, Xiaodong; Zhu, Jian-Xin; da Silva Neto, Eduardo; Wu, Liang; Chu, Jiun-Haw; Si, Qimiao; Yi, Ming; Birgeneau, Robert; Fedorov, Alexei; Mo, Sung-Kwan. University of California.
Advective gas flow in bentonite: Development and comparison of enhanced multi-phase numerical approaches. Tamayo-Mas, E; Harrington, JF; Damians, IP; Olivella, S; Radeisen, E; Rutqvist, J. University of California.
Kokemuksia kätilötyön kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnosta. Koponen, Sanna; Jouhki, Maija-Riitta. Suomen kätilöliitto.
Predictors of nirmatrelvir-ritonavir receipt among COVID-19 patients in a large US health system. Malden, Deborah; McLaughlin, John; Hong, Vennis; Ackerson, Bradley; Puzniak, Laura; Kim, Jeniffer; Takhar, Harpreet; Frankland, Timothy; Slezak, Jeff; Tartof, Sara. University of California.
Design-based stereologische post mortem Studien zur Bestimmung von kortikalem Volumen, Neuronenzahl und Neuronendichte im Gehirn von Patienten mit Schizophrenie und gesunden Kontrollpersonen. Gaus, Richard. Ludwig-Maximilians-Universität.
Lived Experience as the Basis of Collaborative Knowing. Inclusivity and Resistance to Stigma in Co-Research. Kulmala, Meri; Venäläinen, Satu; Hietala, Outi; Nikula, Karoliina. International Institute for Qualitative Methodology.
Fjárhæð sanngirnisbóta. Samanburður á ákvörðun fjárhæð sanngirnisbóta samkvæmt lögum um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum fyrir fötluð börn nr. 47/2010 og ákvörðun fjárhæð miskabóta samkvæmt 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 í kynferðisbrotamálum. Sylvía Rut Jóhannesdóttir 2001-. University of Iceland.
Koulutuksen vaikutus ammattilaisten asenteisiin ja osaamiseen itsemurhavaarassa olevan asiakkaan tunnistamisessa, hoitoon ohjaamisessa ja hoitokäytänteissä Länsi-Pohjan alueella. Kukkonen, Marena. Theseus.
Pintakäsittelylaitevalmistajan hiilijalanjäljen laskenta. Loikas, Niko. Theseus.
Lämmön kysyntäjouston ohjaus- ja seurantanäkymien kehittäminen. Juntunen, Olli. Theseus.
Extra/ordinary medicine: Toward an anthropology of primary care. Sideman, Alissa Bernstein. University of California.
WCSC Street B-luokan kiihdytysauton voimansiirtoratkaisu. Hakalahti, Jouni. Theseus.
Fotografía desbordada y sus laberintos:El tránsito de las ecologías artístico-visuales concerniente a la postfotografía y fotografía expandida en Ecuador (2011-2022). Mujica Paredes, Pedro José. Universitat Politècnica de València.
Liquidation of separate joint property by forced sale. Clara Yushan Ng Sigurðardóttir 2002-. University of Iceland.
Climate Impact of Primary Plastic Production. Karali, Nihan; Khanna, Nina. University of California.
Employee share ownership: An exploration of its economic and political impacts. Palmieri, Michael L. Kent State University.
Vuosiseisokin kriittisten menestystekijöiden määritys. Koikkalainen, Petri. Theseus.
Sahakuivaamon hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumpputekniikalla. Mustonen, Hanssi. Theseus.
Extendiendo el browser web con soporte para búsquedas peer-to-peer. Baudino Zoya, Fermín. Universidad Nacional de La Plata.
BARRIERS TO CARE: A QUALITY IMPROVEMENT PROJECT TO INCREASE ATTENDANCE TO THE DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP CLINIC. Ramsey, Jennifer. Kent State University.
Anchoring in deliberations of structured groups. Leyva Galano, José Antonio. Ludwig-Maximilians-Universität.
Lähisuhdeväkivallan akuutti kriisitilanne : opas ammattilaisen tueksi. Arffman, Sara. Theseus.
Félagsráðgjöf og skilnaður foreldra: Áhrifamáttur félagsráðgjafa. Sara Dögg Traustadóttir 1990-. University of Iceland.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 7,434,212 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: