Open Access
Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.


Advanced search options

Advanced Search Options 🞨

Browse by author name (“Author name starts with…”).

Find ETDs with:

in
/  
in
/  
in
/  
in

Written in Published in Earliest date Latest date

Sorted by

Results per page:

Recent Additions

See all of this week’s new additions.

Tvungen att använda tvång : Det var inte mitt beslut. Emma, Arvidsson. Linnaeus University.
Motivation & kompetensförsörjning : Hur organisationer arbetar med att motivera medarbetare i syfte att behålla kompetens. Edgren, Linnea. Linnaeus University.
Rozpočtování stavebních prací pro účely znaleckých posudků . Nykodýmová, Veronika. Brno University of Technology.
Statická analýza pohyblivé výškové budovy . Jedlička, Michal. Brno University of Technology.
Konsten att leda eleverna i ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ studie utifrån ett lärarperspektiv. Gustafsson, Julia. Karlstad University.
Planering för trygghet : En undersökning om narrativs betydelse för den fysiska planeringen. Bergman, Gösta. , Department of Spatial Planning.
Media och ätstörningar : En litteraturöversikt. Falcon, Karla Lambruschini. Uppsala University.
Polyfunkční dům . Kostrhounová, Irena. Brno University of Technology.
La legitimación del ciudadano en el proceso constitucional. Alfaro González, Luis Fernando. Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicaciones.
Datan avaamisen käsikirja, Oulun kaupunki . Korpela, Katri. Theseus.
De turboliquidatie : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van de schuldeisers bij de turboliquidatie. Schreven, I.P.M. Universiteit van Tilburg.
Framställningarna av skrivstrategier och skrivprocesser i läroböcker för ämnet svenska i årskurs nio. Hult, Gabrielle. Linnaeus University.
Simulace idiofonického nástroje . Múčka, Martin. Brno University of Technology.
"And Here We Go" Hermansson, Elin. Dalarna University.
Криминалитет компанија. Lukić, Natalija D. 1985-. Univerzitet u Beogradu.
Japanâs Negotiation Strategies on the Northern Territories after the Cold War: A Case Study on Economic Diplomacy against Russia. Wu, Wei-An. NSYSU.
Rozvoj místních komunikací v obci Přibyslavice . Dušek, Martin. Brno University of Technology.
Tehohoitotyön perehdytysohjeiden yhtenäinen sisältörunko . Djoukaeva, Madina. Theseus.
Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”. Johnsson, Amanda. Jönköping University.
Geometry of deformed special relativity. Sixaba, Vuyile. Rhodes University.
Toimistokerroksen muutos koulukäyttöön . Karjalainen, Niko. Theseus.
乳牛におけるホールゲノムマーカーを用いた遺伝子効果の推定 : Prediction of Genetic Value Using Whole Genome Marker. 大宮, 寛子. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine / 帯広畜産大学.
Rapid Fabrication of Miniaturized Electric Double-Layer Capacitors Based on Laser Patterned Graphene oxide-Poly (Furfuryl Alcohol) Nanocomposites. Yilman, Dilara. University of Waterloo.
Hidrólisis de lactosa con [beta]-galactosidasas de "Kluyveromyces fragilis" y de "Escherichia coli" Ladero Galán, Miguel. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
孤立林におけるエゾモモンガの生息予測モデルの作成 : 孤立化からの時間に注目して : Making a habitat model for the Siberian Flyin squirrel Pteromys volans orii in isolated forest : focus on time form isolation. 古川, 竜司. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine / 帯広畜産大学.
Bilden av den glada myndigheten : En multimodal analys av svenska myndigheters värdegrundstexter. Nyström, Anton. Uppsala University.
MUSIC CLASSROOMS AND THE FORCES THAT SHAPE THEM: INVESTIGATING CHINESE & U.S SECONDARY GENERAL MUSIC TEACHING. Sheeler, Natalie. University of Pittsburgh.
Ett livsviktigt möte - Sjuksköterskors upplevelser och attityder i mötet med suicidnära patienter : En litteraturöversikt. Fors, Annie. Ersta Sköndal Bräcke University College.
Sjuksköterskans upplevelse av våld på akutmottagningen : -<em>En litteraturöversikt</em>. Hojan, Lisa Öhrman-; Johansson, Simon Landén. Jönköping University.
VAPAUTUKSEN TEOLOGIAA VERKOSSA : Raportti ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä . Vilponiemi, Katja. Theseus.
A comparison of a Lazy PageRank and variants for common graph structures. Ali, Barkat Aziz. Mälardalen University.
Revitalizace ramene řeky Váhu . Grand, Stanislav. Brno University of Technology.
”I feel like it’s no such a thing as a gender”: : En kvalitativ studie av Young Thugs utmanande av maskulina genuskonventioner. Sundberg, Viktor. Örebro University.
Examining the GABA<sub>A</sub> receptor alpha-subunits in the neonatal pig brain: changes across development and the effect of seizures after hypoxic-ischaemic brain injury. Miller, Stephanie. University of Queensland.
Structural health monitoring of concrete structures using diffuse waves. Fröjd, Patrik. University of Lund.
Centro de formación y difusión de las artes escénicas en el barrio de la balanza, Comas . Torres del Castillo, Sandra. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
発芽玄米サイレージの反芻家畜における消化に及ぼす影響 : Effects of feeding sprouted brown rice silage on digestibility for ruminants. 安倍, 逸太朗. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine / 帯広畜産大学.
Samspelet i förskolan : En studie kring fem pedagogers syn på samspelet i förskolan. Bond, Alexandra. Dalarna University.
Object detection in sports:TensorFlow Object Detection API case study. Mustamo, P. (Pirkko). University of Oulu.
Marine microgel formation: Interferences of natural and anthropogenic substances. Shiu, Ruei-Feng. NSYSU.
Visselblåsares DNA : En kvalitativ studie om svenska visselblåsare. Andersson, Matilda. Linnaeus University.
Domov pro seniory . Hanisch, Tomáš. Brno University of Technology.
Educating Conflict : The Role of Educational Structures in Conflict Mobilization. Gröön, Elias. Uppsala University.
Does Left-Right Matter? Effects of Product-Price Left-Right Placement and Construal Level on Product Evaluation. Lai, Li-Chieh. NSYSU.
Desarrollo de métodos analíticos para el análisis de precursores de colesterol, fitoesteroles e hidroxiesteroles de interés biológico en el estudio del metabolismo del colesterol. Domeño Recalde, Celia. Universidad de Zaragoza, Prensas de la Universidad.
Från bokrum till social mötesplats : En studie av biblioteksbyggnadens funktion och utformning från 1970 till idag. Järnvall, Emma. Linköping University.
The persistence of the maritime claim towards Chile in the political agenda of Evo Morales. Verschoor, Eva. Leiden University.
Randomized Lempel-Ziv Compression for Anti-Compression Side-Channel Attacks. Yang, Meng. University of Waterloo.
Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje . Turoň, Martin. Brno University of Technology.
Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi . Jedličková, Alena. Brno University of Technology.
Italy and the Italians: The identity of Italy in the letters between the Sforza, Gonzaga and Estensi during the first stage of the Italian Wars 1494-95. Kreuze, Wouter. Leiden University.
Alterationen der Stimm-Grundfrequenz bei epileptischen Anfällen frontalen und temporalen Ursprungs. Speck, Iva. Universität Freiburg.
Osallisuuden kokemukset Vantaan päiväkodissa . Korpela, Aino. Theseus.
The Localized Scleroderma Quality of Life Instrument (LoSQI)| A Disease-Specific Survey Using Anchoring Vignettes. Zigler, Christina Kelsey. University of Pittsburgh.
Pienpanimolaitteiston hankinta ja ylösajo . Viitanen, Mikko. Theseus.
Patriarchal Princesses and Wicked Witches : A Feminist Reading of the Depiction of Women in Arthur Miller’s <em>The Crucible</em>. Lindberg, Marlene. Karlstad University.
Is Kurdistan heading toward democracy? : <em>A Case Study of Democratization process in Iraqi Kurdistan</em>. Ahmed, Maroa. Linnaeus University.
Which Factors Motivate the Firm Behavior of CSR Investment: Empirical Evidence from Taiwan Listed Companies. Chang, Chin-Chia. NSYSU.
Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery . Burdíková, Jana. Brno University of Technology.
The Role of National and Regional Identities on Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)’s Position towards the South China Sea Issue under the Chairmanships of Myanmar, Malaysia and Lao PDR (2014-2016). Harmain, Tengku Iari Vehuliza. Leiden University.
乳用牛の305日記録を用いた変量回帰モデルによる成熟性に関する分析 : Analysis of Maturity on Milk Production by Random Regression Model using 305-d yield in Japanese Holsteins. 大橋, 真吾. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine / 帯広畜産大学.
Ubytovací zařízení se zázemím pro děti bez domova a sociálně potřebné . Vaňousová, Martina. Brno University of Technology.
Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden : svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares. Forsberg, Jacqueline. Umeå University.
Ketjukuljettimen mekaaninen suunnittelu . Ala-Luhtala, Antti. Theseus.
Análisis paleoecológico y paleoclimático de las sucesiones de mamíferos del Plio-Pleistoceno ibérico. Hernández Fernández, Manuel. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
The Choreography of Movement in Screendance: From Centering to De-centering. Huang, Yu Hsuan. Leiden University.
Trivialidad definible de familias de aplicaciones definibles en estructuras o-minimales. Escribano Martínez, Jesús. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
Porvoon Vaihtokalusteen kesäkauden avaustapahtuma . Tuominen, Joni. Theseus.
The Study of Catering market management and Organization DesignâA Case of 12 hotpot in China. Yang, Ya-ting. NSYSU.
Uskalla nähdä, mitä näet : Ohjeistus vanhusten kaltoinkohtelutilanteisiin . Julkunen, Tuula. Theseus.
Diftonginreduktio oululaisnuorten puhekielessä. Tolonen, P. (Päivi). University of Oulu.
Konsonanttivartalosta vokaalivartaloon verbien purra, surra, tulla ja mennä nut- ja tu-partisiipeissa. Sirviö, M. (Maria). University of Oulu.
Examining Bindley Field, Hodgeman County Kansas and surrounding areas for productive lithofacies using an artificial neural network model. Clayton, Jacob. Kansas State University.
Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen Finavia Oyj:ssä osana varautumista . Tanni, Markku. Theseus.
Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu z pohledu investora . Navrátil, Martin. Brno University of Technology.
Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer. Almerfors, Håkan. Karlstad University.
Space-Time Discretization of Maxwell's Equations in the Setting of Geometric Algebra. Klimek, Mariusz. Technische Universität Darmstadt.
Vieritestien perehdytys Tervolan NordLabin laboratoriossa terveydenhuollon henkilöstölle . Suopanki, Riitta-Kaisa. Theseus.
Coherent Control of Ultracold Polar Molecules. GREGORY, PHILIP,DAVID. Durham University.
Assoziation von quantitativen Gangparametern und Lebensqualität bei Parkinson-Syndrom . Bettecken, Kristina Elke. Universität Tübingen.
A study of drug use, pathology and post-mortem tissue distribution in the West of Scotland. Fitrasanti, Berlian Isnia. University of Glasgow.
Shamanism and the Ancient Greek Mysteries: The Western Imaginings of the “Primitive Other”. Linebaugh, Troy M. Kent State University.
"Oj, händer is?" Små barns meningsskapande av kemi i förskolan. : En kvalitativ observationsstudie om de yngre förskolebarnens meningsskapande av kemiska fenomen. Sandberg, Emma. Karlstad University.
Opiskelijaohjaus kotihoidossa . Ryytty, Suvi. Theseus.
The Trans-Pacific Partnership and the Sticky Power of the United States. Reitsma, Jetse. Leiden University.
Felony's Dark Imagining in Middle English Literature . Wang, Elise. Princeton University.
Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže . Benešová, Karolina. Brno University of Technology.
Ägarförhållanden och utdelningspolitik : En studie om hur ägarkoncentration och röstdifferentierade aktier påverkar utdelningsnivåer hos svenska börsnoterade bolag. Malmberg, Nicklas. Uppsala University.
Kaivosten vesien ammoniumpäästöjen vähentäminen vermikuliitin ja zeoliitin avulla . Heikkinen, Tuija. Theseus.
Zdravotní středisko . Tomíček, Dominik. Brno University of Technology.
Osobní náklady ve stavebnictví . Paulišová, Martina. Brno University of Technology.
Arbetsplatslärande inom Försäkringskassan : Personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet. Funseth, Jonas. Uppsala University.
Cognitive Factors in Social Anxiety . Stein, Jo-Elle Shira. University of Sydney.
Deliberativt arrangerad undervisning – En översikt : En systematisk litteraturstudie om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i samhällsundervisning. Andersson, Mikael. Örebro University.
Sportovní centrum Velké Meziříčí . Sedláček, Adam. Brno University of Technology.
Agila metoder i praktiken : En fallstudie om kommunikation och motivation. Khosravi, Patricia. Uppsala University.
高齢パーキンソン病療養者のQOLと地域資源の利用に関する研究 [論文要旨]. 原田, 光子. Aomori University of Health and Welfare / 青森県立保健大学.
"Differens, alltså skillnaden" : En kvalitativ undersökning av hur mellanstadielärare använder det matematiska språket i klassrummet. Robertsson, Ida. Linnaeus University.
Advances in spatial econometrics and the political economy of local housing supply. Martin, Thorsten. Universität Potsdam.
Analýza nákladů a užitků využití území městské části . Mezei, Peter. Brno University of Technology.

About OATD.org

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 4,236,278 theses and dissertations.

About OATD (our FAQ).

Visual OATD.org

We’re happy to present several data visualizations to give an overall sense of the OATD.org collection by county of publication, language, and field of study.

You may also want to consult these sites to search for other theses: